Monoteismo

Dda Wikipedia.
Vaje a: navigazione, truova
Nuvola filesystems trashcan full.png Pe' faore scancellate 'sta rrobba

Please delete / Löschen sie bitte / Cancellate prego / Supprimez s'il vous plaît / Borrade por favor / Пожалуйста, удалите
Mutivo: Traduzione automatica senza scrupolo.

Exquisite-kwrite.png

Chist'articulo nun è stato traduciuto cumpretamente. Si tenite genio, 'o putisseve fà pure vuje. Grazzie assaje! ... Ma nunn'ausate metode tipo Babelfish.

e' religionì ca' propriamènt hannò chesta definiziòn sonò, in ordinè e' appariziòn storicà:

Pìù propriamentè, pèrò, e' monoteìst attribuiscòn connotàt e' "personalìtà" o' propeto Dio talì ra differenziàrl ra e' altrè divinìtà, ca' nun sarebbèr altrò ca' semplìc creaziòn umanà (monoteìsm esclusivò) o altrè formè dellò stessò Dio (monoteìsm inclusivo).

Spèss si è avutà unevoluziòn ra nu' cultò e' tipò enoteisticò, aro' e' fedelì accettàn lesistènz e' altrì dei stranierì, ma 'adoràn sul ed esclusivamènt o' lorò Diò', a chello 'monoteisticò'.

Evoluziòn storìc dei principàl monoteìsm[càgna | càgna surgente]

Atonìsm[càgna | càgna surgente]

Nèl XV secolò primà e' Cristò, o' faraòn Amenòf IV introdùss na' rifòrm religiòs e' stampò monoteistìc in Egittò, o' pais ra isso governatò. Pur nun essendòv testimoniànz e' persecuziòn religiòs ca' avrebbèr accompagnàt talè riformà, essà prodùss a' graduàl chiusùr dei templì ra' religiòn tradizionàl e labbandòn obbligatoriò ro' cultò deglì antìch deì. Amenòf sostenèv lideà e' nu' unicò diò, o' sol (Atòn), generatòr e' vità, ca' cu e' suoì raggì (rappresentàt significativamènt comm manì protès o' fedelè) benedìc lumanìtà. Significativamènt Amenòf mùtò o' propeto nomè in nu' celebratìv ro' nuovò dio (Akhenatòn) e trasfèrì a' sedè ro' govèrn ad na' nova cìttà, ra isso fondàt in onorè e' atòn (Akhetatòn). a' sua mortè, avvenùt in circostànz nun chiaritè, sègnò a' finè ra' sua riformà, ca' nun era statà intimamènt accettàt nè dal popolò, o' qualè avevà continuàt a praticàr e' antìch cultì, nè ra' castà sacerdotàl tradizionalè, ca' nun era dispòst ad accettàr chella diminuziòn e' poterè ca' fusse conseguìt cu a' finè dei cultì tradizionalì.

Ebraìsm[càgna | càgna surgente]

Il popolò dIsraelè si considèr o' Popolò Elettò dal Signòr qualè 'reàm e' sacerdòt ppe o' restò ro' mondò'. ppe potèr adempièr a talè impègn o' popolò ebraìc ha seguìt nu' lungò cammìn into riconoscèr lunicìtà e' Dio ed o' rifiùt e' qualsiàs altrà divinìtà; a voltè, soprattùtt into periòd biblicò, talè procèss è statò caratterizzàt ra fenomèn e' accesò nazionalismò: poìché o' Signòr è o' creatòr e' tuttò lUniversò, o' politeìsm e lidolatrià re' popolaziòn cananeè eranò vistì comm nu' pericòl ppe lesistènz stessà ro' Popolò e ra' sua unìtà nazionale.

ìl popolò elettò. e' credènt e' chesta religiòn aspettàn nata vota a' venutà ro' messià.

Cristianesìm[càgna | càgna surgente]

Modello:Vèd anche Nèl cristianesìm lunicìtà e' Dio è in relaziòn cu a' divinìtà ro' figlie e dellò Spiritò, comm esprèss int'a' dottrìn trinitarià, definìt a seguìt ra' controversià arianà into IV secolò. na' descriziòn sintetìc e' chesta visiòn è chella contenùt into Catechìsm ro' conciliò e' Trentò":

'dobbiàm pure confessàr lesistènz e' nu' sul Diò, nun e' cchiu' deì. Attribuènd infàtt a Dio a' suprèm bòntà e perfezionè, è inconcepibìl ca' linfinìt e lassolùt si riscontrìn in cchiu' dùn soggettò'" .... "'Tr e' fattò song e' perzone nellunìc Divinìtà: chella ro' Padrè, ra nisciuno generatò; ro' Figliò, generàt dal pate anteriormènt a tuttì e' secolì; dellò Spirìt Santò, pur dalleternìtà procedènt dal pate e dal Figliolò. Nellunìc sostànz divinà o' pate è a' primà Persòn chè, cu o' figlie unigenìt e cu o' Spirìt Santò, formà nu' sul Diò, nu' sul Signorè, nun già int'a' singolarìtà e' ununìc Personà, bènsì int'a' trinìtà e' ununìc sostanzà'". a' Chiès e' Gèsù Cristò dei Santì deglì Ultimì Giornì, comunemènt dettà Chiesà mormonè, considèr e' componènt a' trinìtà comm tre esserì distìnt e separàt pur essènd unitì int'e' propòst ed intentì. L visiòn trinitarià nun è fattà proprià dai Testimòn e' Geovà ca' consideràn Gèsù Cristò comm nu' dio minorè rispètt a Geovà Dio pate ppe e' testimonì.

Islàm[càgna | càgna surgente]

LIslàm ha fattò proprì moltì elemènt dellebraìsm e ro' cristianesimò. comm e' ebreì, e' musulmàn professàn nu' monoteìsm "radicalè". Vedènd in Cristò nu' profèt e nun o' figlie e' Diò, consideràn e' cristianì, vistà a' teorìa trinitarià, dei politeistì. o' lorò dio é chiammat Allàh, a' lorò bibbià si chiamà Coranò.

Bahaìsm[càgna | càgna surgente]

Modello:Vèd anche

Vocì correlàt[càgna | càgna surgente]


àr:ديانات توحيدية tà:ஒரு கடவுட் கொள்கை zh-yuè:一神論