Vërruáin

Dda Wikipedia.
Vaje a: navigazione, truova
Št'artículë è štat scritt a la manèra sudd-lazzial - comines.
La vërruáin.

La vërruáin (Borago officinalis L.) è na chianda ë la famiglia ë lë Boraginaceae. Në vè faštima da gl Lëvand e z'è spasa a na bbòna part ë l'Auròpa, andó cresc fin a 1.000 m/n.l.m.

Dëscrëzzion[càgna | càgna surgente]

Chianda èrvácëa chë pò mësëruà 80 cm. Tè lë frunn (chell sott a tutt longh 10-15 cm, chell attaccat a gl fušt suo cchiù pëccërell) oval-allíttëchë, verd scur, chë ciert pir fut. Gl sciuor bblù zë tròvanë mbonda a tutt, appis a crammòlla e dúrënë puoch. Gl frutt suo achènië chë tiev pòca sëmènda dend.

Us[càgna | càgna surgente]

Frunn ë la vërruáin, fritt comm a gl sciuor ë cëcozz.

Frunn[càgna | càgna surgente]

Viev addëprat dend a lë mënièštr marëtiat, rëchin pë raviòl e cavësun, frëttiat. Zë fav fritt comm a gl sciuor ë cëcozz. La còtta cë tògl gl pir.

È mègl a nën la magnà cruda pëbbía ë la prësènza ë chëmbuošt pirrëlizzëdínëcë chë pëtéssënë èss tuóssëcë pë gl fécatë.

Sciuor[càgna | càgna surgente]

Zë mágnënë ammišchiat dend a lë nzalat.

Dav në bbiegl chëlor a l'acit.

Sëmènda[càgna | càgna surgente]

Da puoch tiemb šta pë avé në ruoss ndërèss cummërcial. Nfatt, l'uogl chë zë në caccia fòr (uogl gamma 3 lënolénëchë) è addëprat pë lë magnà, lë mmëdëcin e gl chësmétëcë.