Ëštiol

'A Wikipedia.
Jump to navigation Jump to search

Lazio Coat of Arms.svg Artícule scritte 'n
sud-laziale/cominése

Stòma arrapiert (a) e chius (b)
1 cèllëla pëdèrmëca
2 cèllëla ë uardia
3 ëštiol
4 jon K+
5 acqua
6 vacúëlë
Gl fugn Myriostoma coliforma tè paricchië ëštiol d'andó suó abbalënzat lë spòr.

Gl ëštiol (da lë latin ostiolum, da ostium « ndrata, pòrta ») èngh në bbëchitt, spiss attënnat, dend a gl tëssut ë gl èssërë viv:

  • dend a gl munn vëggëtal përmett a gl òrganë rëprëdëttur ë lë crittëgam a chëmunëcà a part ë fòr.
  • pë gl fugn è gl bbëchitt ë në përëtècië a travierz gl qual suó abbalënzat l’aschëspòr.
  • pë gl artròpëdë suó bbëchéttëra dend a gl chënnutt sanghign che è na spèc ë còr a forma ë tubb.
  • pë la ggëlëggía è na pëscòla ë fuangh criata quann gl jacc z’ë štav a sciògl.