Alitalia - Linee Aeree Italiane

Dda Wikipedia.
Vaje a: navigazione, truova
Nuvola filesystems trashcan full.png Pe' faore scancellate 'sta rrobba

Please delete / Löschen sie bitte / Cancellate prego / Supprimez s'il vous plaît / Borrade por favor / Пожалуйста, удалите
Mutivo: Pagina scritta in italiano orribile, attraverso traduttori automatici.

Exquisite-kwrite.png

Chist'articulo nun è stato traduciuto cumpretamente. Si tenite genio, 'o putisseve fà pure vuje. Grazzie assaje! ... Ma nunn'ausate metode tipo Babelfish.


Alitalià - Lineè Aereè Italiàn S.p.A., nellultìm periòd e' vità conosciùt comm Alitalià - Lineè Aereè Italiàn S.p.A. in amministraziòn straordinarià, è statà a' cumpagnia aereà e' bandièr italiàn cu sedè a Romà e facènt capò o' Gruppò Alitalià. Effettuàv servìz e' traspòrt passeggèr e mercì versò destinaziòn nazionalì, internazionàl e intercontinentalì. a' sua basè principàl era laeropòrt e' Roma-Fiumicinò. A seguìt ra' procedùr concorsualè[1], partè deglì assèt, tra cui o' marchiò Alitalià, song statì acquisìt ra' cumpagnia Aereà Italiana.

Storia[càgna | càgna surgente]

Dopoguèrr[càgna | càgna surgente]

litalià nascè o' 16 settèmbr 1946 a Romà comm AII - Aerolineè Italiàn Internazionalì. Lattivìtà e' Alitalià comincià o' 5 maggiò 1947, juorno ro' volò inauguràl effettuàt cu nu' Fiàt G.12 Alcionè, pilotàt ra Virginiò Reinèr 'ncoppa trattà Torinò - Romà- Catanià. o' primò volò internazionàl vennè operàt lànn seguènt collegànd Romà cu Oslò, ppe'tramente' o' primò volò intercontinentàl cu cchiu' scalì collègò, cu nu' Avrò Lancastriàn, lItalià cu Buenòs Airès, in 35 ore e' volò, ra Milanò via Romà, Dakàr, Natàl, Rio de Janeìr e San Paolo.

Sìn dai primì annì Alitalià riescè a impòrs ncopp'o' mercàt italianò; into 1950 Alitalià si fondè cu a' LATI (Lineè Aereè Transcontinentàl Italianè) aprènd nuovè rottè versò lAmerìc ro' Sùd, inòltr salgòn a bordò dei nuovì DC-4 e' primè assistènt e' volò ca' indossàn e' creaziòn re' sorèll Fontanà][2] e in chello stessò annò vennè inauguràt o' serviziò e' pastì caldì a bordò. into 1957 lIRI imponè a' fusiòn tra Alitalià e a' LAI - Lineè Aereè Italianè, altrà cumpagnia e' propriètà statalè, ca' sancìsc a' nascìt e' ununicà, grandè e prestigiòs cumpagnia e' bandierà: Alitalia-Lineè Aereè Italianè. o' succèss ra' cumpagnia vienè confermàt neglì annì sessànt quann Alitalià divièn vettòr ufficiàl re' Olimpiàd e' Romà ro' 1960 mettènd contemporaneamènt o' serviziò e' suoì primì jèt, e' DC-8 e e' Caravellè. o' 28 giugnò 1963 divènt Alitalià - Lineè Aereè Italiàn S.p.A. a' crescìt ra' cumpagnia proseguè pure neglì annì settànt permettendòl e' raggiungerè, cu lacquìst dei primì velivòl a fusolièr largà (widè bòdy), e' Boeìng 747 e e' DC-10, o' 7º postò int'a' classifìc ro' traffìc internazionalè.

Il tentatìv e' alleànz cu KLM[càgna | càgna surgente]

Nègl annì novantà, Alitalià traspòrt quasì 28 miliòn e' passeggèr annuì, ma e' tensiòn sindacàl e leccessìv pianò e' investimènt producòn risultàt e' bilanciò assaì deludentì. into 1996 lamministratòr delegàt Domenìc Cempèll puort annanz nu' ambiziòs pianò industriàl ca' fa pernò sullalleànz cu a' cumpagnia olandès KLM e lapertùr ro' nuovò Hub a Malpensà. Dallaccòrd cu KLM nascòn duje accòrd e' collaboraziòn ppe lareà passeggèr e cargò chè, int'e' pianì dei dirigentì, dovevàn fa' ra preludiò a na' fusionè. into 2000 a' cumpagnia olandès rompè unilateralmènt lalleanzà. Laziòn legalè promòss ra Cempèll termìn duje annì cchiu' tardì, quann larbitràt internazionàl condànn KLM a pagarè na' penalè nettà allAlitalià e' 250 miliòn e' euro.

Lingrèss in SkyTeàm e lacquìst e' Volare[càgna | càgna surgente]

crìs strutturalè, in particolàr modò ppe a' concorrènz agguerrìt re' compagniè a vascio costo. Nèll stessò annò Alitalià stipùl unalleànz cu Air Francè ed entrà a far partè e' SkyTeàm na' re' principàl alleànz aereè, e' cui membrì, allepocà, oltrè a Air Francè, eranò: Aeroméxicò, Deltà Air Linès, Koreàn Air e CSA Czèch Airlines. Laccòrd cu a' cumpagnia francès prevèd pure nu' scambiò azionariò ro' 2%, in vìrtù ro' qualè e' duje capiaziènd Francèsc Mengòzz e Jean-Cyrìl Spinètt entràn a far partè dei recipròc consìgl e' amministrazionè. Mengozzì, confermàt dal govèrn Berluscòn II, avevà in animò na' fusiòn cu Air Francè e avevà ottenùt ca' a' fusiòn fossè fattà attribuènd ad Alitalià o' 30-35 ammor ro' capitàl ra' retè francesè. o' govèrn pèrò respìns a' propostà[3]. Il 2002 è pure lànn in cui entràn in flottà e' Boeìng 777-200ER in sostituziòn dei Boeìng 747, notì pure comm Nel">"Jumbo". Nèl gennaiò 2004, lAlitalià avevà 21.294 dipendènt (trà cui 4.418 assistènt e' volò) e na' flottà e' 157 aereì (pìù 3 in ordinè); a' maggiorànz ro' pacchètt azionariò era in manò allò Statò Italiàn (62.4%), altrì azionìst (trà cui e' dipendentì) avevàn o' 35.6% e Air Francè o' 2%; avevà comm sussidiariè e sociètà partecipatè: Alitalià Exprèss (100%), Alitalià TEAM (100%), Euròfly (20%).

Nèl 2005 Alitalià si aggiudìc làst ppe o' Gruppò Volarè (chè controllàv a' cumpagnia aereà a vascio costò Volareweb.còm, e a' cumpagnia chartèr Air Europè) in amministraziòn straordinarià.

Secònd o' sol 24 ore dèll11 settèmbr 2008 ca' ha controllàt o' valorè patrimoniàl e' Alitalià, insièm a' bancà datì ra' Thomsòn Financiàl ca' ne ha certificàt lesattezzà, unaziòn e' Alitalià in Borsà valevà circà 10 eurò into 2001 e sul 1,57 eurò into 2006[3].

I tentatìv e' privatizzazionè[càgna | càgna surgente]

A finè 2006 o' govèrn Prodì decidè e' cederè a' compagnià, vendènd o' 30,1% (poì innalzàt o' 39,9%) ro' capitàl azionariò, a ffa' accussì scattàr lobbligatoriètà dèllOPA ppe o' nuovò compratorè. a' garà pèrò, aropp' ottò mesì, fallìsc ppe o' ritirò progressìv e' tuttì e' concorrentì. Tra e' partecipànt a' garà e' pretendènt cchiu' autorevòl eranò AP Holdìng e' Carlò Totò (Finanziarià ca' contròll Air Onè), Texàs Pacifìc Groùp (fondò americàn ca' ha già lavoràt into rilanciò e' Continentàl Airlinès e Ryanaìr) e a' cumpagnia russà Aeroflòt.

Il 1º agostò 2007 o' presidènt Libonàt si dimètt a pochì mis dallincarìc ricevùt e o' Ministèr dellEconomià e re' Finànz desìgn comm successòr Mauriziò Pratò, a cui vengòn delegàt pienì poterì ppe a' gestiòn aziendàl e lindividuaziòn ro' percòrs ppe proseguìr cu a' privatizzazione.

Nèl successìv consigliò e' amministraziòn ro' 30 agostò vienè approvàt o' pianò e' "sopravvivenzà" 2008/2010 ca' prevèd o' ritòrn a nu' unicò hub (Romà Fiumicinò) e o' conseguènt drastìc ridimensionamènt ra' basè e' Malpensà. Decisiòn assaie contestàt dai vertìc istituzionàl lombàrd e ca' int'e' mis a seguìr comportèrà lavviò e' na' causà civilè ra partè ra' SEA, cu richièst e' nu' risarcimènt dannì ppe 1,25 miliàrd e' eurò.

Al sicond tentatìv e' privatizzaziòn manifestàn interèss Air Francè-KLM (partnèr e' Alitalià in SkyTeàm), Lufthansà, AP Holdìng (controllànt e' Air Onè), Aeroflòt, e na' cordàt cu rappresentànt legalè Antoniò Baldassàrr (gìà amministratòr delegàt ra' RAI durànt o' sicond govèrn Berlusconì).

Il 21 dicèmbr 2007 o' cda Alitalià individuà in Air Francè-KLM linterlocutòr cu cui avviàr na' trattatìv in esclusivà.[4]. Sceltà avallatà, na' semana cchiu' tardì, pure dallazionìst principalè.[5]. . Il 15 marzò 2008, Alitalià accètt loffèrt vincolànt e' Air Francè-KLM ca' prevèd unoffèrt pubblìc e' scambiò ncopp'o' 100% re' azionì e' Alitalià cu na' permùt e' 160 azionì Alitalià ppe ognì azionè Air Francè-KLM e unoffèrt pubblìc e' acquìst ncopp'o' 100% re' obbligaziòn convertibìl Alitalià. o' valorè delloffèrt sarà e' 1.7 miliàrd e' eurò e comprènd a' ricapitalizzaziòn e' 1 miliardò, 138.5 miliòn ppe lacquìst re' azionì Alitalià, valutàt singolarmènt 0.099 eurò, e 608 miliòn ppe e' obbligaziòn convertibilì. Loffèrt è vincolàt ra na' seriè e' condizionì, tra cuì: o' raggiungimènt e' nu' accòrd cu e' sindacatì, limpègn scrìtt ro' govèrn a mantenèr o' portafogliò dei dirìtt e' traffìc e' Alitalià, a' sottoscriziòn e' nu' accòrd cu Aeropòrt e' Romà sui livèll e' serviziò necessàr ppe lattuaziòn ro' Businèss Plàn 2008-2010, nu' accòrd cu Fintècn e Alitalià Servìz ca' prevèd o' rièntr in Alitalià e' attivìtà comm a' manutenziòn e e' servìz e' terrà e a' rinegoziaziòn e' alcunè clausòl dei contràtt e' serviziò, o' ritirò ro' contenziòs in esserè cu a' SEA. Tuttè condiziòn ca' si devonò risolvèr entrò o' 31 marzò 2008. Alitalià mantèrrà pèrò nu' ruolò autonomò, identìtà italiàn e propeto marchiò, logò e livreà. Si prevedòn tra làltr esubèr ppe 2100 unìtà (solò ppe az servizì). si o' ministèr dellEconomià aderìrà alloffertà, o' statò italiàn avrà na' quotà dèll1,4% into capitàl ro' gruppò franco-olandès e nu' consiglièr italiàn indicàt dal MEF ppe si annì into CdA e' Alitalià. a' flottà Alitalià si ridùrrà a 149 aereì. o' nuovò gruppò si basèrà su tre basì, Amsterdàm, Parigì e Romà.[6] Il 2 aprilè 2008 Mauriziò Pratò si dimètt a causà ro' mancàt accòrd cu e' partì socialì. chesta decisionè, pure a seguìt re' dichiaraziòn e' Silviò Berlusconì[7] relatìv a nu' suo possibìl rifiùt a proseguìr laccòrd in casò e' na' sua nova eleziòn a Palàzz Chigì giudicànd loffèrt na' svendità, nònché ppe a' contrariètà e' esponènt dellò stessò govèrn Prodì comm e' Pietrò (chè giudìc loffèrt e' Air Francè "umiliantè" e "dannòs ppe o' Paesè")[8], Rifondaziòn Comunistà, e' Verdì, o e' Comunìst Italianì,[9] puort o' 21 aprilè o' presidènt francès Jean-Cyrìl Spinètt ad annunciàr o' ritirò delloffèrt e' acquìst e' Air Francè-KLM.[10] Il juorno aropp' o' Consigliò dei minìstr appròv nu' decrèt leggè ca' concèd nu' prestìt ad Alitalià e' 300 miliòn ra restituìr entrò o' 31 dicembrè.[11] Iniziatìv contestàt ra' Commissiòn Europeà ca' ravvìs deglì illecìt aiutì e' statò. o' casò è seguìt dal commissariò a' Traspòrt Antoniò Tajanì. o' 21 maggiò, o' Govèrn Berluscòn IV convèrt o' prestìt pontè in patrimoniò nettò ppe a' sociètà[12].

Il govèrn e a' cumpagnia affidàn nu' ruolò e' consulènt a Intesà Sanpaòl (gìà partnèr e' AP Holdìng int'e' duje precedènt tentatìv e' vendìt ra' compagnià) affìnché individuì o' percòrs ra seguìr ppe na' nova iniziatìv e' privatizzazionè. sicond ampiè anticipaziòn e' stampà, o' progètt allò studiò ra' bancà prevederèbb o' ricòrs o' commissariamènt (leggè Marzanò) e successìv fusiòn cu Air Onè. o' mandàt dellistitùt e' credìt scadrà a mètà agostò. o' 30 lugliò o' pianò Fenicè ra' consulènt vienè discùss dal CdA ra' cumpagnia aereà. o' progètt prevèd a' costituziòn e' na' nova sociètà, aro' far confluìr na' partè buonà ra' vecchià compagnià. o' nummero e' esubèr fusse parì a 3.250 unìtà. int'a' nova sociètà confluirèbb pure Ap Holdìng S.p.A. a' sociètà ro' Gruppò Totò ca' contròll Air Onè.

A finè agostò o' Consigliò e' Amministraziòn ra' cumpagnia si riunìsc ppe esaminàr a' situaziòn finanziarià. Vengòn comunicàt e' datì e' cascia aggiornàt a lugliò, nun vienè approvàt a' semestralè. aropp' unanalìs sullè recentissìm modifìch introdòtt dal govèrn a' Leggè Marzanò, o' CdA chiedè a' dichiaraziòn e' insolvènz o' Tribunàl e' Romà.

L sentènz vienè ottenùt pochì iuorni dopò. into frattèmp a' cumpagnia passà in amministraziòn straordinarià e vienè nominàt Augùst Fantòzz commissariò ra' compagnià.

L serà e' lunèdì 1º settèmbr 2008 a' nova arrivàt cumpagnia Aereà Italianà, guidàt ra Robèrt Colaninnò, recapìt o' commissariò unoffèrt ppe lacquisiziòn e' attivìtà ra Alitalià S.p.A. dandò iniziò a na' lungà trattatìv tra a' CAI, o' Govèrn e e' sindacatì. o' 18 settembrè, nonostànt lassèns e' CISL, UIL e UGL, ma a seguìt ro' rifiùt ra' CGIL e dei sindacàt e' pilotì e assistènt e' volò a controfirmàr o' contràtt propostò, lassembleà dei socì CAI ritirà loffèrt dacquistò. Cè statò in proposìt nu' scambiò e' accusè: in particolarè, o' leadèr ra' CISL Bonànn ha accusàt a' CGIL e' doppièzz e tatticismì, pecché chesta in nu' primò tiemp avrèbb datò o' suo assèns allaccòrd stipulàt cu Colaninnò, ma poi avrèbb sceltò e' se mettere ra' partè re' siglè corporatìv dei pilotì, firmànd cu lorò nu' documènt anzìché restàr alleàt re' altrè siglè confederalì.[13] pure Giggino Angelètt ra' UIL, pur nun riferendòs esplicitamènt o' comportamènt ra' CGIL, ha dichiaràt ca' ppe'tramente' laziènd Alitalià è mortà, cacc suo collèg ro' sindacàt si accingerèbb a «farè o' becchinò». e' accusè cchiu' pesànt song venutè poi daglì esponènt ro' governò: sicond Berlusconì, aret latteggiamènt ambivalènt ra' CGIL ci sarebbèr interèss politìc vicinì o' PD, o' qualè, avendò intravìst nu' possibìl esitò positìv ra' vicendà, avrèbb cominciàt a cercàr e' far fallìr a' trattatìv ppe danneggiàr limmagìn ro' suo governò; e ha ribadìt ca' na' vota fallìt a' soluziòn prospettàt ra' CAI, nun ci sarebbèr cchiu' altrè vie ca' o' fallimentò, cu o' conseguènt licenziamènt e' circà 20.000 dipendènt e' cui a' CGIL fusse chiamàt ad assumèrs a' responsabilìtà.[14] o' PD, ppe partè suà, ha respìnt laccùs e' avèr fattò pressiòn 'ncoppa CGIL; lex-minìstr Bersàn ha inòltr tenutò a precisàr e' nun potèr assolvèr Epifàn e a' CGIL ppe comm si è comportàt int'a' vicendà.[15] Il 22 settèmbr o' commissariò Fantòzz pubblìc nu' nuovò bandò ppe lacquìst e' Alitalià su tre quotidiàn italiàn e ncopp'o' sitò Internèt ra' compagnià, ma nun vengòn presentàt offèrt ra nessùn acquirentè. o' 29 settèmbr 2008, pèrò, tuttè e' siglè sindacàl e' tuttì e' lavoratòr ra' cumpagnia aereà accettàn e' firmàr lintès ca' permetterèbb dal primò novèmbr 2008 e' far trasi' a' Cai int'a' gestiòn ra' sociètà. A chistu puntò restavàn nata vota ra definìr e' contràtt ra stipulàr col personalè; pocò primà ra' mezzanòtt ro' 31 ottòbr 2008 a' Cai riescè a trovàr unintès solamènt cu CGIL, CISL, UIL e UGL, ppe'tramente' e' altrè siglè autonòm deglì assistènt e' volò e dei pilotì rifiutàn e' firmarè. a' Cai allorà pare propendèr in nu' primò mument ppe o' ritirò delloffèrt e' acquìst (comunquè senzà darnè comunicàt ufficialè), ma in seratà si apronò nuovì spiraglì: su pressiòn ro' sottosegretariò a' Presidènz ro' Consigliò, Giannì Lettà, a' Cai decidè ca' ncopp'o' temà dei contràtt si accordèrà vota ppe vota cu e' singòl dipendentì, in manièr autonòm ra e' lorò siglè e' rappresentanzà.[16][17].

L11 dicèmbr 2008 CAI sottoscrìv cu AP Holdìng l’accòrd ppe lacquìst e' Air Onè, Air One CityLinèr, EAS (Europeàn Avià Servicè) e Air One Technìc chè, aropp' l’integraziòn cu e' assèt ca' CAI rilevèrà ra Alitalià, darànn vità a' nova cumpagnia aereà e' bandierà[18]. Il 12 dicèmbr 2008 cumpagnia Aereà Italiàn S.p.A. sottoscrìv cu o' commissariò straordinariò Augùst Fantòzz o' contràtt ppe lacquìst deglì assèt e' volò Alitalià - Lineè Aereè Italiàn S.p.A. o' prezzò e' 1,052 miliàrd cu versamènt e' 100 miliòn e' eurò[19][20]. È prevìst ca' CAI riassùm 12.639 lavoratòr ra' vecchià Alitalià e ca' a' gestiòn ra' stessà rimàng in capò a' nuovì azionìst fin ra iniziò dicembrè, cu o' versamènt e' 24 miliòn stimàt ppe a' gestiòn int'e' primì 12 iuorni e' dicembrè, ca' è rimàst in capò o' commissariò. Dal 12 dicèmbr 2008 o' 12 gennaiò 2009 tuttì e' onerì e e' ricavì connèss o' serviziò e' traspòrt aereò song a caricò e' Cai[21]. Lultìm volò e' Alitalia-Lineè Aereè Italiàn ad atterràr è statò lAZ329 decollàt e' 20:10 atterràt a Romà e' 22:15 ro' 12 gennaiò 2009. e' 21 o' Commissariò Straordinariò Fantòzz insièm a' vertìc dèllENAC (Entè Nazionàl Aviaziòn Civilè) e Alitalia-Compagnià Aereà Italiàn hannò iniziàt a trasferìr lattivìtà a' nova Alitalià. a' mortè ra' "vecchià" Alitalià e a' nascìt ra' "nuovà" hannò comportàt na' messà a terrà e' tuttì e' aeromobìl ppe circà 7 ore int'a' notta fra o' 12 e o' 13 gennaiò 2009.[22].

Flotta[càgna | càgna surgente]

La flotta del "Gruppo Alitalia" (escluso il Gruppo Volare (5 aerei)) era costituita, al 31 marzo 2008, da 172 aerei con un'età media di 12,7 anni[23]
Raggio Aeromobile Quantità Posti
(business/economy)
Note
Lungo raggio Boeing 777-200ER 10 291 (42/249) New York, Los Angeles, Miami, Tokyo, Osaka, Buenos Aires, San Paolo
Lungo raggio Boeing 767-300ER (vedi i B767 di Alitalia) 10 214 (25/189)
232 (25/207)
New York, Chicago, Boston, Toronto, Caracas, Dubai, Accra, Lagos
Lungo raggio McDonnell Douglas MD-11 Freighter 5 82,0 tonn. utilizzati da Alitalia Cargo
SubTotale 25
Medio raggio Airbus A321-100 23 187 (16/171)
Medio raggio Airbus A320-200 11 153 (12/141)
Medio raggio Airbus A319-100 12 126 (8/118)
Medio raggio McDonnell Douglas MD-82 71 141 (22/119)
164 (0/164)
in graduale dismissione
SubTotale 117
Corto raggio ATR 72-200 (-212) 4 66 (0/66) utilizzati da Alitalia Express
Corto raggio ATR 72-500 (-212A) 6 66 (0/66) utilizzati da Alitalia Express
Corto raggio Embraer ERJ 145LR 14 48 (0/48) utilizzati da Alitalia Express
Corto raggio Embraer 170-100LR 6 72 (0/72) utilizzati da Alitalia Express
SubTotale 30
Totale 172

Note[càgna | càgna surgente]

 1. Fonte: ECC-NET Procedura fallimentare Alitalia
 2. Fonte: Alitalia - La Cronistoria
 3. 3,0 3,1 fonte: Repubblica: Il commento di Eugenio Scalfari del 14 settembre 2008
 4. Fonte: Alitalia - 21/12/2007 Determinazioni del Consiglio di Amministrazione
 5. Fonte: Comunicato Stampa sul sito web del ministero
 6. Corriere.it «Alitalia, Air France: offerta condizionata I sindacati: "Con le spalle al muro", da Corriere della Sera, 16 marzo 2008
 7. [http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/03/22/berlusconi-la-cordata-alitalia-pronti-in.html, da La Repubblica
 8. La Repubblica - Affari&Finanza. «{{{titulo}}}»marzo 2008.
 9. La Repubblica - Affari&Finanza. «{{{titulo}}}»marzo 2008.
 10. «Air France rinuncia ad Alitalia», da Corriere della Sera, 21 aprile 2008
 11. «Alitalia: dal governo prestito di 300 milioni, Prodi: "Troppe interferenze su Air France"», da Corriere della Sera, 22 aprile 2008
 12. «Alitalia, il prestito ponte rafforzerà il patrimonio», da Sole 24 Ore, 22 maggio 2008
 13. La Repubblica - Affari&Finanza. «{{{titulo}}}»settembre 2008.
 14. La Repubblica - Affari&Finanza. «{{{titulo}}}»settembre 2008.
 15. Rassegna stampa del PD. «{{{titulo}}}»settembre 2008.
 16. Corriere della Sera: Alitalia, Cai presenta l'offerta vincolante
 17. Il Giornale: Alitalia, Cai verso offerta vincolante
 18. Alitalia, firmato l'accordo con Cai Colaninno: "Scelta partner a gennaio" - LASTAMPA.it
 19. Alitalia ceduta a Cai per 1,05 miliardi - Corriere della Sera
 20. Cai acquista gli asset di Alitalia "Milano e Roma sullo stesso piano" - economia - Repubblica.it
 21. http://www.ansa.it/opencms/export/site/visualizza_fdg.html_843793859.html
 22. http://ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/daassociare/visualizza_new.html_850223857.html
 23. Fonte: Resoconto Intermedio di Gestione – 1º trimestre 2008, pagg. 24 e 25

Jonte esterne[càgna | càgna surgente]