Anarchià militare

Dda Wikipedia.
Vaje a: navigazione, truova
Nuvola filesystems trashcan full.png Pe' faore scancellate 'sta rrobba

Please delete / Löschen sie bitte / Cancellate prego / Supprimez s'il vous plaît / Borrade por favor / Пожалуйста, удалите
Mutivo: Traduzione automatica senza scrupolo.

Exquisite-kwrite.png

Chist'articulo nun è stato traduciuto cumpretamente. Si tenite genio, 'o putisseve fà pure vuje. Grazzie assaje! ... Ma nunn'ausate metode tipo Babelfish.

E 'invasion barbariche

Cu o' termìn anarchià militàr si indicà nu' turbolènt periòd ro' III secolò d.C., lungò circà 50 annì, in cui ncopp'o' tronò dèll Imperò romanò nun saliròn né nu' rappresentànt ro' volerè congiùnt e' Senatò, esercìt e popolò, né lerèd legittìm e' na' dinastià. o' contrariò diventaròn imperatòr generàl o condottièr militàr ca' ricevevàn o' poterè assolùt dal sul esercitò. Furonò e' legiòn (o a' potènt guardià pretorianà), in definitivà, a decidèr quann da' (in cambiò e' gratificaziòn e privilegì) e quann toglièr (se e' promèss nun eranò statè mantenutè) o' poterè imperiàl a' lorò rappresentantì, spessò eliminàt aropp' pochì annì (se nun pochì mesì) e' eserciziò ro' potere.

Nòn era a' primà vota int'a' sua lungà storià ca' Romà era funestàt ra guerrè civilì. A differènz dei casì precedentì, tuttavià, linstabilìtà politìc generàt dallanarchià militàr fu chella cchiu' gravè, sia ppe a' lunghèzz ra' crisì istituzionàl (mezzò secolò) sia ppe a' concomitànz e' altrè grandì difficòltà: invasiòn barbarichè, epidemiè e' pestè, secessiòn e' interè provìnc (Imperiùm Galliarùm, Regnò e' Palmirà), carestiè, tensiòn religiosè, crisì economichè. a' pressiòn dei nemicì sullè frontièr e a' mancànz e' na' guidà stabìl portaròn lImpèr sullòrl ro' collassò. Interè regiòn (Dacià e Agrì decumatì) dovettèr esserè abbandonàt definitivamènt a' barbarì. a' finè, graziè a' risoluziòn e' nu' altrò generalè, o' dalmàt Dioclezianò, lanarchià militàr ebbè terminè, ma nun senzà conseguenzè: o' Principàt divenìv Dominàt e e' cittadìn sudditì. Iniziàv o' periòd storìc ritt ==Tardò Impero. ==

Periodo[càgna | càgna surgente]

Impero romano 260.png

Tàl periòd è ra ricercàrs nellambìt ra' crisì ro' terzò secolò ca' invèstì limpèr romanò, ovverò dal 235 annò dellascès o' tronò e' Massimìn o' Tracè a chella e' Diocleziàn ro' 284.

Durànt e' circà 50 annì ra' crisì si alternaròn cchiu' e' ventì imperatòr cosiddètt "legittimì" ed nu' nummero doppiò e' usurpatòr ncopp'o' tronò e' Romà. ppe nu' certò periodò, dal regnò e' Gallièn a chello e' Aurelianò, limpèr fu divisò pure in tre partì: lImpèr Romanò propriamènt dettò, lImpèr re' Galliè ad Occidènt e o' Regnò e' Palmìr ad Oriente.

Alluccisiòn e' Alessàndr Severò (ultìm eredè ra' dinastià dei Severì), aret istigaziòn ro' generàl Massimìn o' Tracè, e' succèss questultìm into 235. Massimìn aropp' nu' sul trienniò fu uccisò ra e' sue stessè truppè ra' legiò II Parthìc accampàt int'e' pressì e' Aquileià, into maggiò ro' 238. e' successèr in pochì mis Gordiàn e' (mortò suicidà), Gordiàn II (mortò in battaglià), Pupièn e Balbìn (duè senatòr trucidàt ra' guardià pretorianà) ed infinè Gordiàn III ca' règnò finò o' 244, ma ca' fu probabilmènt assassinàt ppe volòntà ro' prefètt ro' Pretoriò, Filìpp lArabò. Filippò, ca' subèntrò a Gordiàn ncopp'o' tronò imperialè, caddè in battaglià contrò o' rivalè Deciò into 249, ca' a sua vota mòrì insièm o' figlie Erenniò Etruscò, destinàt a succederglì, int'a' battaglià e' Abrittùs contrò e' Gotì into 251.

A Deciò succèss Gaiò Vibiò Treboniàn Gallò ca' assocìò o' tronò primà o' figlie minorè e' Deciò, Ostilianò, (nèl 251), e poi o' propeto figliò, Volusianò. pure chisti ultimì periròn o' termìn e' na' cruènt battaglià ppe manò ra' soldataglià, aret istigaziòn ro' futurò imperatòr Emilianò. Emiliàn nun dùrò cchiu' e' tre mesì, morènd anchègl ppe manò dei suoì stessì soldàt pressò Spoletò. A isso successèr into 253 Valerianò, (catturàt dai Sasanìd into 260), ed o' figlie Gallièn finò o' 268.

Limpèr romanò attravèrsò sott' questultìm imperatòr nu' dei periòd cchiu' "buì" ra' sua storià. Limpèr fu infàtt divisò in tre partì: ad Occidènt lImpèr re' Galliè (rettò daglì usurpatòr comm Postùm (260-268), Leliàn (268), Marcò Aureliò Mariò (268-269), Vittorìn (269-271), Domiziàn II (271) e Tetrìc (271-274)) ed a Oriènt o' Regnò e' Palmìr (dovè si alternaròn primà Settimiò Odenatò, nominàt ra Gallièn correctòr totiùs Orientìs, dal 262, poi o' figlie Vaballàt insièm a' madrè Zenobià finò o' 272). A Gallienò, uccisò ra na' congiùr dei suoì stessì generàl into 268, succèss o' primò deglì imperatòr illiricì: Claudiò o' Goticò, ca' règnò finò o' 270 e mòrì e' pestè. e' subèntrò o' fratèll Quintillò, ca' pocò aropp' si facette ra partè (forsè suicidandosì) ppe lasciàr o' postò ad Aurelianò. Questultìm riùscì nellimprès e' riunificàr limperò, combattènd primà Zenobià e Vaballàt in Oriènt e poi Tetrìc in Occidentè. Anchègl fu uccisò ra na' congiùr militàr nellautùnn ro' 275.

Ad Aureliàn succèss nu' membrò ro' Senatò, nu' certò Marcò Claudiò Tacitò, o' qualè règnò ppe menò e' nu' annò finò o' giugnò ro' 276, quann pare sia statò coltò ra infartò. o' regnò ro' fratèll Florianò, ca' si era proclamàt Augustò, aropp' avèr ricopèrt o' ruolò e' prefètt ro' Pretoriò, a' mortè e' Tacitò, termìnò cu a' sua uccisiòn in seguìt ad na' congiùr militarè, seguìt a' cocènt sconfìtt ad operà ro' futurò imperatòr Marcò Aureliò Probò nellagòst ro' 276. Questultìm règnò ppe ben si annì finò o' 282, quann anchègl fu uccisò ra na' congiùr militarè. Durànt o' suo regnò si ricordàn duje usurpatòr in Gallià: nu' certò Gaiò Quintò Bonosò e Titò Iliò Proculò.

A Probò succèss Marcò Aureliò Carò, elevàt a' porpòr imperiàl ra e' legiòn e' Rezià e Noricò. Eglì a sua vota nomìnò suoì eredì ppe lOccidènt o' figlie maggiòr Marcò Aureliò Carinò e ppe lOriènt làltr figlie Numerianò. A questultimò, na' vota uccisò into 284 dal prefètt ro' pretoriò, Arriò Aprò, succèss Dioclezianò, o' qualè si scontrò into 285 cu Carinò ppe o' ruolò e' unicò imperatòr e o' bàtté into corsò ra' battaglià ro' fiumè Margus.

Divenùt mo' unicò padròn dellimpèr romanò, Dioclezianò, pensànd ca' o' sistèm e' govèrn dellimpèr fossè inefficàc ppe garantìr nu' adeguàt contròll e' nu' territoriò tantu vastò e militarmènt minacciàt su cchiu' frontì, comincìò primà ad affiancàrs nu' cesarè ppe lOccidentè, e dal 293 istitùì a' cosiddètt tetrarchià, nu' sistèm e' govèrn ca' dividèv limpèr in duje macrò areè, na' occidentàl e làltr orientalè, a lorò vota suddivìs in altrè duje sub-areè.

Causè[càgna | càgna surgente]

A' causà e' chistu periòd fu ra ricercàrs principalmènt in duje fattorì: A' ambiziòn e' numeròs prefètt ro' Pretoriò e governatòr re' provìnc "militarì", ovverò ca' possedevàn almenò na' legionè, comm a' Germanià superiòr o chella inferiorè, e' duje Pannoniè, o a' Britannià, ed altrè ancorà; A' volòntà deglì esercìt e ra' guardià pretoriàn ca' innalzàn o rovesciàn e' imperatòr ppe interèss personàl e ppe campanilìsm provinciale.

Alcùn storicì, prendènd spuntò ra' visiòn marxìst ra' storià comm dialettìc fra classì socialì, hannò individuàt into "potèr bonapartistà" (definiziòn coniàt ra Kàrl Màrx) deglì imperatòr e' causè latènt ra' crisì. Talè tipò e' poterè si esplìc int'e' situaziòn in cui na' classè dominànt (in chistu casò loligarchià senatorià romanà) entrà in crisì, ma nun cè nata vota unàltr classè (lordìn equèstr into casò in questionè) in gradò e' sostituìrl o' poterè. In chesta situaziòn o' vuotò vienè riempìt ra personàgg carismatìc autoinvestitì. Talè poterè è particolarmènt instabìl e vulnerabilè, pecché nun ha verè radicì int'a' sociètà ed è a' costànt ricèrc e' na' legittimazionè, int'a' tradiziòn umanà o nellinvestitùr divinà. Essò nun costituìsc unalternatìv stabìl allaristocrazià, ma versà in na' condiziòn e' cronìc precariètà e discontinuìtà. Settimiò Severò (imperatòr dal 193 o' 211) si era illusò e' ave' restauràt lordinè, riformànd o' Statò e fondànd a' sua dinastià, invecè o' suo sognò si infràns ro' tuttò nun sul ppe linettitudìn dei successorì, ma pure ppe o' squilibriò e' basè e a' violènz congenìt e' nu' sistèm in cui a' vecchià aristocrazià, sconfìtt politicamènt dallesercitò, nun volevà comunquè uscirè e' scenà e nellò stessò tiemp nun esistèv nessùn altrò ordinè sociàl (unà "nuovà" borghesià) in gradò e' emergerè. o' poterè restavà, quindì, in bilicò int'e' manì e' condottièr militarì, a lorò vota fortemènt dipendènt ra' volòntà (spèss vendùt o' migliòr offerentè) re' legiòn e dei pretoriani.

Conseguènz immediatè[càgna | càgna surgente]

A'crisì militàr e e' alternànz e' poterè, condùss ovviamènt ad na' riduziòn ra' produziòn su basè agricòl e minerarià e conseguènt crisì dellindustrià artigianalè, ca' difettàv nun sul re' materiè primè ma soprattùtt ro' fatic ca' e' era statò sottrattò, a causà re' continuè guerrè e' confìn contrò Barbàr e Persianì, oltrè a chelle civilì in seguìt allalternàrs e' imperatòr ed usurpatorì.

A chesta si sommò chella dei traspòrt intèrn ppe a' riappariziòn e' brigantaggiò e piraterià, cu conseguènt difficòltà e' approvvigionamènt dei grandì centrì urbanì; a cui si sommaròn o' moltiplicàrs e' zecchè regionàl ovunquè nellImpèr (còn conseguènt aumènt ro' volumè ra' monetà messà in circolazionè), nu' costànt depauperamènt dei materiàl impiegàt e conseguènt drastìc riduziòn e' chilli preziòs into battèr nova monetà, ed na' crescènt e devastànt inflaziòn dei prezzì causàt ra na' limitàt offèrt rispètt a' domandà.

A' finè ra' crisì[càgna | càgna surgente]

Diocleziano e anch'e' tretarche

A' crisì si arrèstò sul cu na' seriè e' imperatòr ca' provenivàn dai ranghì militàr re' provìnc illirichè, a partìr ra Claudiò o' Goticò, seguìt ra Aurelianò, Marcò Aureliò Probò e Marcò Aureliò Carò, e' qualì riusciròn nellimprès e' riunificàr limperò, respingènd e' continuì attàcch dei barbàr lungò o' front Reno-danubianò, finò ad approdàr a' rifòrm tetrarchìc e' Diocleziàn into 284, ca' permìs a' prosecuziòn dellimpèr romanò dOccidènt ppe altrì duje secolì e e' oltrè nu' millenniò dellimpèr romanò dOriènt (o Imperò bizantinò).

O' prezzò ra' crisì[càgna | càgna surgente]

prezzò ra pagarè ppe a' sopravvivènz dellImpèr fu pèrò assaie altò: labbandòn dei cosiddètt Agrì decumatès sott' Gallièn (attòrn o' 260) e ra' provincià re' Tre Daciè sott' Aureliàn (271 circà), oltrè a' perdìt seppùr temporaneà ra' provincià e' Mesopotamià, rioccupàt sul cu Galeriò versò a' finè ro' III secolò.