Ash Ketchum

Dda Wikipedia.
Vaje a: navigazione, truova
Nuvola filesystems trashcan full.png Pe' faore scancellate 'sta rrobba

Please delete / Löschen sie bitte / Cancellate prego / Supprimez s'il vous plaît / Borrade por favor / Пожалуйста, удалите
Mutivo: MANUTENZIÒ: dummeneca 'e pulezzia. Sta paggena, 'a n'anno e mezzo nisciuno ha fatto niente. Nun simme nteressate. Picciò nun serve a niente a se tenè nu copypaste d' 'a paggena italiana passata pe' nu computer ca te cagna n'accento. Si coccheruno fosse nteressato 'o facesse 'a capo.

Nuvola filesystems trashcan full.png Pe' faore scancellate 'sta rrobba

Please delete / Löschen sie bitte / Cancellate prego / Supprimez s'il vous plaît / Borrade por favor / Пожалуйста, удалите
Mutivo: traduzione senza scrupolo

Nuvola filesystems trashcan full.png Pe' faore scancellate 'sta rrobba

Please delete / Löschen sie bitte / Cancellate prego / Supprimez s'il vous plaît / Borrade por favor / Пожалуйста, удалите
Mutivo: Traduzione automatica senza scrupolo.

Exquisite-kwrite.png

Chist'articulo nun è stato traduciuto cumpretamente. Si tenite genio, 'o putisseve fà pure vuje. Grazzie assaje! ... Ma nunn'ausate metode tipo Babelfish.

Ash Ketchùm (サトシ Satoshì?) è nu' personaggiò immaginariò presènt int'a' seriè e' videogiochì, cartòn animàt e mangà dedicàt a' Pokemon

. È o' protagonìst dellanìm omonìm ed è nu' allenatòr e' Pokémòn.

In giapponès è doppiàt ra Ricà Matsumotò, in inglès ra Veronìc Taylor(dàl 2006 sostituìt ra Saràh Natochènny) e in italiàn ra Davidè Garbolinò. I nomì Ash e Satòsh eranò e' nomì predefinìt rispettivamènt int'a' versiòn inglès e giapponès ro' videogiòc Pokémòn Rossò. o' cognòm Ketchùm è nu' juoco e' parolè basatò su na' partè dellò slogàn Gottà càtch èm all ("Catturàl tuttì") ovverò càtch èm Il">("Catturalì").

Il nomè giapponès derivà dal nomè dellideatòr dei Pokémòn, Satòsh Tajirì, ca' in variè intervistèh affermàt e' rispecchiàrs into personaggiò e' Ash.

È possibìl ca' chistu cognòm sia statò sceltò a causà ro' nummero e' movimènt ra' vocca nellanimè, datò ca' "Satoshì" ha 2 sillàb in cchiu' e' "Ash", in modò ra rendèr cchiu' semplìc o' doppiaggio.

Lallenatòr Ash Ketchùm e' Biancavìll (Pallèt Tòwn int'a' versiòn inglesè), int'a' regiòn e' Kantò è o' personaggiò principàl dellanìm Pokémòn, dei mangà Electrìc Talè of Pikàch e Ash & Pikàch (maì uscitì in Italià). È basatò ncopp'o' protagonìst dei videogiochì.

Ash è nu' tipicò eroè shōnèn: assaie emotivò, empaticò, ingegnosò, ca' mostrà nu' interèss ossessìv versò caccos (in chistu casò lallenamènt dei Pokémòn) ed è spessò incapàc in altrì campì. È sicurò e' sé e coraggiosò, ma leggermènt arrogànt e ostinatò. Ash dimòstr nu' eccezionàl vigorè, infàtt in moltè occasiòn è statò colpìt ra attàcch e' Pokémòn e nun ha maje mostràt e' soffrìr ppe o' dolorè provocatò, sebbèn chisti eventì sianò, in generè, nu' pretèst ppe prodùrr nu' effètt comicò, ca' spezzà a' monotonià ra' seriè animata.

Còm moltì personàgg shōnèn mirà ad na' metà assaie lontanà; in chistu casò, Ash vuolè diventàr o' migliòr allenatòr e' Pokémòn ro' mondò. ppe chistu motivò, viaggià ppe o' mondò, sfidànd capipalèstr e entrànd in competiziòn int'e' leghè dei Pokémòn, in modò assaie similè o' protagonìst dei videogiochì. Alliniziò vienè accompagnàt ra Mìsty e ra Bròck, ca' in seguìt è statò sostituìt ra Tracèy Sketchìt int'e' Isolè Orangè. Moltì fan ra' seriè hannò speculàt ncopp'o' rappòrt e' amicizià tra Ash e Mìsty. Varì indizì fannò suppòrr ad nu' legamè sentimentàl tra e' due.

Nèll seriè Advancèd Generatiòn e' suoì compàgn e' viaggiò sarànn Bròck, Verà e Màx. o' termìn ro' suo viaggiò attravèrs a' regiòn e' Hoènn, Ash, aropp' avèr vistò lElectivìr e' Gàry, decidè e' visitàr a' regiòn e' Sinnòh insièm a Bròck. A Duefogliè incòntr Lucìnd e cu lei intraprènd nu' nuovò viaggiò. int'a' regiòn e' Sinnòh o' rivalè e' Ash è nu' uaglione e' nomè Paùl. Incòntr inòltr e' allenatòr Bàrry, Nandò e Conwày ca' si aggiungòn aglì altrì rivalì ra' seriè animatà: Richiè, Harrisòn, Morrisòn e Tysòn.

Ash è lunìc persòn ad avèr vistò o' Pokémòn leggendariò Hò-Oh, sebbèn o' Pokémòn appaià pure into corsò dellepisodiò o' Leggendariò Hò-Oh (Battlìng the Enèmy Withìn) in cui o' uaglione avvìst Hò-Oh in presènz e' Verà.

Ash sognà fin ra piccirillo e' diventàr o' migliòr allenatòr ro' mondò, conquistànd e' medagliè int'e' variè palèstr e completàr e' variè Leghè Pokémòn. Dovevà tuttavià compièr diecì annì primà e' potèr ottenèr o' suo startèr ed intraprendèr o' suo viaggiò attravèrs a' regiòn e' Kantò.

Il juorno ro' suo decimò compleànn si sveglià in ritàrd ed incòntr o' suo eternò rivalè, Gàry Oàk, nipotè ro' Professòr Samuèl Oàk, coetaneò e' Ash ca' ha già ricevùt o' suo Pokémòn (unò Squirtlè). Giuntò o' laboratoriò ro' Professòr Oàk, Ash scoprè ca' tuttì e' Pokémòn iniziàl song già statì sceltì (Bulbasaùr, Charmandèr e Squirtlè) e allorà decidè e' piglià nu' Pikachù, insièm o' Pokédèx fornìt dal professòr (chiamàt Dextèr). Tuttavià o' Pikàch sceltò ra Ash odià e' Sferè Pòké e percìò seguìrà Ash comm si fossè nu' Pokémòn "liberò". Poìché Pikàch è capacè e' generàr potènt attàcch elettricì, è spessò lobiettìv dei pianì ro' Teàm Rockèt, ca' tentàn e' rapirè o' Pokémòn ppe portàrl o' lorò capò, Giovanni.

Nèl corsò dei suoì continuì viaggì, o' uaglione ha partecipàt a varì torneì ra' Legà Pokémòn. Ha sempe ottenùt grandì risultàt (è int'a' top 16 ra' Legà e' Kantò ed è nu' dei migliòr 8 int'e' Leghè e' Johtò e e' Hoènn e tra e' semifinalìst int'a' Legà e' Sinnòh) ma ha solamènt vintò duje torneì: infàtt ha vintò o' Trofeò ra' Legà Orangè nellepisodiò 114, na' Grandè Vittorià (Entèr The Dragonitè), sconfiggènd Drakè, ed ha sconfìtt tuttì e' Assì ro' Parcò Lottà, conquistànd o' titolò e' Campiòn nellepisodiò 465, nu' Incòntr Decisìv (Decidìng Màtch! Vs. Regicè!), into corsò ra' qualè è riuscìt ad ave' a' megliò su Baldò.