Camillo Benso, conte di Cavour

Dda Wikipedia.
Vaje a: navigazione, truova
Nuvola filesystems trashcan full.png Pe' faore scancellate 'sta rrobba

Please delete / Löschen sie bitte / Cancellate prego / Supprimez s'il vous plaît / Borrade por favor / Пожалуйста, удалите
Mutivo: Traduzione automatica senza scrupolo.

Exquisite-kwrite.png

Chist'articulo nun è stato traduciuto cumpretamente. Si tenite genio, 'o putisseve fà pure vuje. Grazzie assaje! ... Ma nunn'ausate metode tipo Babelfish.

Francesco Hayez 041.jpg

Camìll Paolò Filìpp Giuliò Bensò, nobilè dei Marchès e' Cavoùr, Contè e' Cellarèng e e' Isolabellà, notò semplicemènt comm Contè e' Cavoùr o Cavoùr (Torinò, 10 agostò 1810 – Torinò, 6 giugnò 1861), è statò nu' politìc e patriòt italianò. F minìstr ro' Regnò e' Sardègn dal 1850 o' 1852, Capò ro' govèrn dal 1852 o' 1859 e dal 1860 o' 1861. Nellò stessò 1861, cu a' proclamaziòn ro' Regnò dItalià, divènn o' primò Presidènt ro' Consigliò ro' nuovò Statò e cu talè caricà mòrì. F protagonìst ro' Risorgimènt comm sostenitòr re' ideè liberalì, ro' progrèss civilè ed economicò, dellanticlericalismò, dei movimènt nazionàl e dellespansionìsm ro' Regnò e' Sardègn a' dannì dellAustrià e dellò Statò Pontificiò. In economià promòss o' liberò scambiò, e' grandì investimènt industriàl (soprattùtt in campò ferroviariò) e a' cooperaziòn fra pubblìc e privatò. In politìc sostènn a' promulgaziòn e a' difesà dellò Statùt albertinò. Capò ra' Destrà moderatà, sìglò nu' accòrd (Connubiò) cu a' Sinìstr e' Urbanò Rattazzì, mirànt a' realizzaziòn e' rifòrm ca' escludessèr e' ali estrèm ro' Parlamento. Contràstò apertamènt e' ideè repubblicàn e' Giusèpp Mazzìn e spessò si trovò in urtò cu Giusèpp Garibàld ra' cui azionè temevà o' potenziàl rivoluzionariò. In politìc esterà coltìvò cu abilìtà lamicizià cu a' Francià graziè a' qualè ottènn lespansiòn territoriàl ro' Piemònt in Italià settentrionàl e in Toscana. Bènché nun avessè nu' disègn e' unìtà nazionàl preordinàt riùscì cu succèss a gestìr e' eventì ca' portaròn a' formaziòn ro' Regnò dItalia.

Biografià[càgna | càgna surgente]

L famiglià e giovinezza[càgna | càgna surgente]

Camìll nascette o' 10 agostò 1810 int'a' Torinò napoleonicà. Suo padrè, o' nobilè piemontès Michèl Bensò e' Cavoùr, era collaboratòr e cumpagn ro' governatòr Princìp Camìll Borghès ca' fu padrìn e' battesìm ro' piccirillo Bensò o' qualè trasmìs o' nomè. a' madrè e' Camillò, Adèle de Sellòn (1780-1846), appartenèv invecè ad na' riccà e nobilè famiglià calvinìst e' Ginevrà, ca' avevà raggiùnt unottìm posiziòn neglì ambiènt borghès ra' cìttà svizzera.[1] Aristocraticò,[2] Cavoùr in giovèntù frequèntò o' 5º corsò ra' Regià Accademià Militàr e' Torinò (conclusòs into 1825) e nellinvèrn 1826-27, graziè a' corsì ra' Scuolà e' Applicaziòn ro' Corpò Realè ro' Geniò e' Torinò, divèntò ufficiàl ro' Geniò.[3] Il giovàn si dedìcò ben prestò, ppe interèss personàl e ppe educaziòn familiarè, a' causà ro' progrèss europeò. Fra e' suoì ispiratòr fu o' filosòf inglès Jerèmy Benthàm e' cui dottrìn si àccostò ppe a' primà vota into 1829. In quellànn lessè o' suo Traìté de législatiòn civilè et pénalè, in cui si enunciàv o' principiò politìc «Misùr ro' giustò e dellingiùst è soltànt a' massìm felicìtà ro' maggiòr numerò». Làltr concètt e' Benthàm sicond cui ognì problèm potevà ricondùrs a fattì misurabilì, fornìv poi o' realìsm e' Cavoùr na' basè teorìc utilè a' sua inclinaziòn allanalìs matematica.[4] Trasferìt into 1830 a Genovà, lufficiàl Camìll Bensò ebbè modò e' conoscèr a' marchès Annà Giustiniàn Schiaffinò, cu a' qualè avvièrà na' importànt amicizià intrattenènd cu lei nu' lungò rappòrt epistolare.[5] Allètà e' ventiduè annì Cavoùr vennè nominàt sindàc e' Grinzanè, aro' a' famiglià avevà dei possedimentì, e ricòprì talè caricà finò o' 1848.[6] Dal dicèmbr 1834 presè a viaggiàr allestèr studiànd o' svilùpp economìc e' paesì largamènt industrializzàt comm Francià e Gràn Bretagna. Accompagnàt dallamìc Pietrò e' Santaròs (1805-1850) Cavoùr into febbraiò ro' 1835 raggiùns infàtt Parigì, aro' si fèrmò ppe quasì duje mis e mezzò. In chistu periòd visìtò istituziòn pubblìch e' ognì generè e frequèntò e' ambiènt politìc ro' regimè. Partìt ra' capitàl francesè, o' 14 maggiò 1835 arrìvò a Londrà aro' si interèssò e' questiòn sociali. Durànt chistu periòd o' giovàn contè svilùppò chella propensiòn conservatrìc ca' o' accompagnèrà ppe tuttà a' vità, ma o' tiemp stessò sèntì fortemènt crescèr linterèss e lentusiàsm ppe o' progrèss dellindustrià, ppe leconomià politìc e ppe o' liberò scambiò. D nuovò a Parigì, fra o' 1837 e o' 1840 frequèntò assiduamènt a' Sorbòn e ìncontrò, oltrè a varì intellettualì, e' esponènt ra' monarchià e' Giggino Filìpp ra' qualè conservàv na' vivà ammirazionè.

D proprietariò terrièr a deputàt (1843-1850)[càgna | càgna surgente]

Fr o' ritòrn dai viaggì allestèr into giugnò ro' 1843 e lingrèss o' govèrn nellottòbr ro' 1850, Cavoùr si dedìcò ad na' nutrìt seriè e' iniziatìv into campò dellagricolturà, dellindustrià, ra' finànz e ra' politicà.

Gl affarì in agricoltùr e nellindustria[càgna | càgna surgente]

Importànt possidènt terrierò, Cavoùr contribùì, già into maggiò 1842, a' costituziòn dellAssociaziòn agrarià ca' si proponèv e' promuovèr e' migliòr tecnìch e politìch agrariè, ppe miez pure e' na' Gazzètt ca' fin dallagòst 1843 pubblicàv nu' articòl ro' contè.[7] Cavoùr, impegnatissìm nellattivìtà e' gestiòn soprattùtt ra' sua tenutà e' Lerì, nellautùnn 1843, graziè a' collaboraziòn e' Giacìnt Coriò inizìò unattivìtà e' miglioramènt int'e' settòr dellallevamènt ro' bestiamè, dei concìm e re' macchìn agricolè. In settè annì (dàl 1843 o' 1850) a' produziòn ro' contè e' risò, frumènt e lattè crebbè sensibilmentè, chella e' maìs addirittùr risùltò triplicatà.[8] Ad integràr e' innovaziòn ra' produziòn agricolà, Camìll Bensò intraprès pure re' iniziatìv e' carattèr industriàl cu risultàt cchiu' o menò buonì. Fra e' iniziatìv cchiu' importantì, a' partecipaziòn a' costituziòn ra' Sociètà anonìm dei molinì anglo-americàn e' Collègn into 1850, e' cui o' contè divènn successivamènt o' maggiòr azionìst e ca' ebbè aropp' lunìtà dItalià na' posiziòn e' primò pianò into Paesè.[9] L estesè relaziòn daffàr a Torinò, Chivàss e Genovà e soprattùtt lamicizià dei banchièr De a' Rüè, consentiròn inòltr a Cavoùr e' operàr in nu' mercàt cchiu' ampiò rispètt a chello usualè deglì agricoltòr piemontès cogliènd importànt opportunìtà e' guadagnò. Nellànn 1847, ad esempiò, realìzzò introìt assaì cospicuì approfittànd ro' pessìm raccòlt e' cereàl in tuttà Europà ca' diedè luogò ad nu' aumènt ra' richièst spingènd e' prezzì a livèll inconsueti.

1848[càgna | càgna surgente]

Nèl 1847 Cavoùr facette a' sua compàrs ufficiàl 'ncoppa scenà politìc comm fondatorè, assièm o' cattolìc liberàl Cesarè Balbò, ro' periodìc Risorgimentò, e' cui assùns a' direzionè. o' giornalè, costituitòs graziè ad nu' ammorbidimènt ra' censùr e' Re Carlò Albertò, si schièrò cchiu' apertamènt e' tuttì e' altrì, into gennaiò ro' 1848, a favorè e' na' costituzionè. L pigliata e' posizionè, ca' era pure e' Cavoùr, si rimàrcò cu a' cadutà in Francià (24 febbraiò 1848) ra' cosiddètt Monarchià e' lugliò, cu a' qualè crollàv o' riferimènt politìc ro' contè in Europà. In chesta atmosferà, o' 4 marzò 1848, Carlò Albèrt promùlgò o' Statùt albertinò. chesta "costituziòn brevè" delusè gràn partè dellopiniòn pubblìc liberalè, ma nun Cavoùr ca' annuncìò na' importànt leggè elettoràl ppe a' qualè era statà nominàt na' commissionè, presiedùt ra Cesarè Balbò, e ra' qualè pure isso facevà partè. Talè leggè cu cacc adeguamènt rimasè in vigorè finò a' rifòrm elettoràl ro' Regnò dItalià ro' 1882. Còn a' repubblìc in Francià, a' rivoluziòn a Viennà e Berlinò, linsurreziòn a Milanò e o' sollevamènt ro' patriottìsm in Piemònt e Ligurià, Cavoùr, temènd ca' o' regimè costituzionàl potèss diventàr vittìm dei rivoluzionarì, si posè in capa o' movimènt interventìst incitànd o' re ad trasi' in uerra contrò lAustrià e ricompattàr lopiniòn pubblicà. Il 23 marzò 1848, Carlò Albèrt dichiàrò uerra allAustrià. aropp' e' succèss inizialì, landamènt ro' conflìtt mùtò e a' vecchià aristocrazià militàr ro' regnò fu espòst a durè critichè. e' primè sconfìtt piemontès Cavoùr chiesè ca' si risalìss a' colpevòl ca' avevàn tradìt e' provè e' valorè dei semplìc soldatì. a' deprecàt condòtt ra' uerra spinsè allorà a' convinziòn ca' o' Piemònt nun fusse statò o' sicurò finò a quann e' poterì dellò Statò nun fossèr statì controllàt ra ommn e' fedè liberale.

Deputàt o' Parlamènt subalpinò[càgna | càgna surgente]

Il 27 aprilè 1848 ci furonò e' primè eleziòn ro' nuovò regimè costituzionalè. Cavoùr, forta ra' sua attivìtà e' giornalìst politicò, si candìdò a' Camerà dei Deputàt ro' Parlamènt e fu elettò int'e' eleziòn suppletìv ro' 26 giugnò. facette o' suo ingrèss a' Camerà (Palàzz Carignanò) prendènd postò int'e' banchì e' destrà o' 30 giugnò 1848.Fedèl aglì interèss piemontesì, ca' eglì vedevà minacciàt ra e' forzè radicàl genovès e lombardè, Cavoùr fu oppositòr sia dellesecutìv e' Cesarè Balbò, sia e' chello successìv ro' milanès Gabriò Casatì (1798-1863). Tuttavià quandò, a seguìt ra' sconfìtt e' Custozà, o' govèrn Casatì chiesè e' pienì poterì ppe potèr megliò gestìr a' gravè situazionè, Cavoùr si pronuncìò a favorè. Ma e' fattì precipitaronò, cu labbandòn e' Milanò aglì austriàc e cu lArmistiziò e' Salàsc ro' 9 agostò 1848. Al termìn e' chesta primà fasè ra' guerrà, o' govèrn e' Cesarè e' Sostègn e o' successìv e' Ettorè e' San Martìn imboccaròn a' stradà ra' diplomazià. Entràmb furonò appoggiàt ra Cavoùr ca' critìcò aspramènt Giobèrt nata vota risolùt a combattèr lAustrià. into suo primò grandè discòrs parlamentarè, Camìll Bensò, o' 20 ottòbr 1848 si pronuncìò infàtt ppe o' rinviò re' ostilìtà, confidànd int'a' mediaziòn diplomatìc ra' Gràn Bretagnà, gelosà ra' nascènt potènz germanìc e quindì favorevòl a' causà italianà. cu lappoggiò e' Cavoùr a' lineà moderàt ro' govèrn San Martìn pàssò, pure si o' debolè esecutìv su nu' argomènt minorè rassègnò e' dimissiòn o' 3 dicèmbr 1848. Nellimpossibilìtà e' formàr na' divèrs compagìn ministerialè, Re Carlò Albèrt diedè lincarìc a Giobertì, o' cui govèrn (insediatòs o' 15 dicèmbr 1848) Cavoùr considèrò e' "purà sinistrà". A discapìt ro' contè arrivaròn pure e' eleziòn ro' 22 maggiò 1849, o' cui ballottaggiò fu sconfittò. o' schieramènt politìc ra' maggiorànz era tuttavià troppò eterogeneò ppe affrontàr a' tuost situaziòn ro' Paesè, sospès nata vota fra pacè e guerrà, e Giobèrt dovètt dimettèrs o' 21 febbraiò 1849. Cambiànd radicalmènt politìc e' front a' crisì rivoluzionarià e' cui ravvisàv nata vota o' pericolò, Cavoùr si pronuncìò ppe na' riprès re' ostilìtà contrò lAustrià. a' sconfìtt e' Novarà (23 marzò 1849) dovètt precipitàrl nuovamènt nellò sconforto.

Anticlericalè[càgna | càgna surgente]

L gravè sconfìtt piemontès portò, o' 23 marzò 1849, allabdicaziòn e' Carlò Albèrt a favorè ro' figlie Vittoriò Emanuelè. Costuì, apertò avversariò ra' politìc ro' pate e' alleànz cu a' sinistrà, sostitùì o' govèrn dei democratìc (chè chiedevàn a' uerra a oltranzà) nu' esecutìv presiedùt dal generàl Gabrièl de Launày, salutàt cu favorè ra Cavoùr. Talè govèrn riprès o' contròll e' Genovà, insòrt contrò a' monarchià, e fu sostituìt ra chello e' Massìm dAzegliò ro' qualè Camìll Bensò accèttò a' visiòn ro' Piemònt comm roccafòrt ra' libèrtà italianà.[28] L eleziòn ro' 15 lugliò 1849 portaronò, tuttavià, ad na' nuovà, bènché debolè, maggiorànz dei democraticì. Cavoùr fu rielettò, ma DAzegliò convìns Vittoriò Emanuèl II a scioglièr a' Camerà dei Deputàt e o' 20 novèmbr 1849 o' re emànò o' Proclàm e' Moncalierì, cu cui invitàv o' suo popolò ad eleggèr candidàt cchiu' moderàt ca' nun fossèr a favorè e' na' nova guerrà. o' 9 dicèmbr fu rielètt lassembleà chè, finalmentè, esprèss nu' votò schiacciànt a favorè ra' pacè. Fra e' elettì figuràv e' nuovò Cavoùr chè, into collegiò e' Torinò I, ottènn 307 votì contrò e' 98 dellavversariò.

In chillu periòd Camìll Bensò si misè in evidènz pure ppe e' sue dotì e' abilè operatòr finanziariò. Eglì ebbè infàtt na' partè e' primò pianò int'a' fusiòn ra' Bancà e' Genovà e ra' nascènt Bancà e' Torinò int'a' Bancà Nazionàl deglì Statì Sardi. Dòp o' succèss elettoràl ro' dicèmbr 1849 Cavoùr divènn na' re' figurè dominànt dellambiènt politìc piemontès e e' vennè riconosciùt a' funziòn e' guidà ra' maggiorànz moderàt ca' si era costituita. Fòrt e' chesta posiziòn sostènn ca' era arrivàt o' tiemp re' riformè, favorìt dallò Statùt albertìn ca' avevà creatò realì prospettìv e' progressò. Si fusse potutò innànz tuttò staccàr o' Piemònt dal front cattolico-reazionariò ca' trionfàv into restò dItalià. A talè scopò o' primò passò fu a' promulgaziòn re' cosiddètt Leggì Siccàrd (9 aprilè e 5 giugnò 1850) ca' aboliròn varì privilèg ro' clerò into Regnò e' Sardègn e cu e' qualì si àprì na' fasè e' scòntr cu a' Santà Sedè, cu episòd gravì sia ra partè e' DAzegliò sia ra partè e' Papà Pio IX. Fra chisti ultimì ci fu o' rifiùt e' impartìr lestrèm unziòn allamìc e' Cavoùr, Pietrò e' Santarosà, mortò o' 5 agostò 1850. cu tuttì e' mezzì Cavoùr si scaglìò contrò o' clerò, ottenènd lespulsiòn ra Torinò dellOrdìn dei Servì e' Marià, into qualè militàv o' sacerdòt ca' si era rifiutàt e' impartìr e' sacramentì, e influenzandò, probabilmentè, pure a' decisiòn e' arrèst dellarcivescòv e' Torinò Giggino Fransoni.

Minìstr ro' Regnò e' Sardègn (1850-1852)[càgna | càgna surgente]

Còn a' mortè dellamìc Santarosà, ca' ricoprìv a' caricà e' Minìstr dellAgricoltùr e ro' commerciò, Cavoùr, forta ra' partè e' primò pianò assùnt in chelli iuorni int'a' battaglià anticlericàl e ra' sua riconosciùt competènz tecnicà, fu designàt subitò comm naturàl successòr ro' minìstr scomparso. Convìnt ra alcunì deputatì, o' Presidènt ro' Consigliò DAzegliò e successivamènt Vittoriò Emanuèl II (incoraggiàt dal generàl a' Marmorà), accettaròn a capò ro' Ministèr dellAgricoltùr e ro' commerciò Cavoùr, ca' prèstò giuramènt l11 ottòbr 1850.

Fr e' primì incarìch affrontàt ra Camìll Bensò ci fu o' rinnòv ro' trattàt commerciàl cu a' Francià, improntàt allinsègn ro' liberò commerciò.[35] Laccordò, ca' nun fu particolarmènt vantaggiòs ppe o' Piemontè, dovètt esserè sostenùt ra motivaziòn politìch ppe esserè approvatò, bènché Cavoùr ribadìss ca' ognì riduziòn doganàl fossè e' ppe sé nu' beneficio.[36] Affrontàt a' materià dei trattàt e' commerciò, o' contè diedè pure lavviò a' negoziàt cu o' Belgiò e a' Gràn Bretagnà. cu entràmb e' Paesì ottènn e concèss estesè facilitaziòn doganalì. e' duje trattatì, conclùs o' 24 gennaiò e o' 27 febbraiò 1851 rispettivamentè, furonò o' primò attò e' verò liberìsm commerciàl compiùt ra Cavour.[37] Quèst duje accordì, ppe e' qualì o' contè ottènn nu' largò succèss parlamentarè, apriròn a' stradà ad na' rifòrm generàl dei dazì a' cui leggè fu promulgàt o' 14 lugliò 1851. Intànt nuovì trattàt commerciàl eranò statì firmatì, fra marzò e giugnò, cu a' Grecià, e' cìttà anseatichè, lUniòn doganàl tedescà, a' Svizzèr e e' Paesì Bassì. cu 114 votì favorevòl e 23 contrarì, a' Camerà àpprovò perfìn nu' trattàt analòg cu lAustrià, concludènd chella primà fasè ra' politìc doganàl e' Cavoùr ca' realizzàv ppe o' Piemònt o' passaggiò dal protezionìsm o' liberò scambio.[38] Nèll stessò periòd a Cavoùr fu affidàt pure lincarìc e' Minìstr ra' Marinà e, comm in situaziòn analoghè, eglì si distìns ppe e' sue ideè innovatìv aprènd nu' contràst cu e' ufficiàl superiorì, cchiu' ca' altrò reazionarì, ca' si opponevàn finànch allintroduziòn ra' navigaziòn a vaporè. Dàltr cantò a' truppà era assaie indisciplinàt e lintenziòn e' Cavoùr fusse statà chella e' far diventàr a' Marinà sardà nu' corpò e' professionìst comm chella ro' Regnò re' duje Sicilie.

Intantò, già dal 19 aprilè 1851, Cavoùr avevà sostituìt giuann Nigrà (1798-1865) o' Ministèr re' Finanzè, conservànd tuttì e' altrì incarìch ministerialì. o' contè, durànt a' delicàt fasè ro' dibattìt parlamentàr ppe lapprovaziòn dei trattàt commerciàl cu Gràn Bretàgn e Belgiò, avevà annunciàt e' lasciàr o' govèrn si nun si fossè abbandonàt labitudìn e' affidàr ad nu' deputàt (in chistu casò Nigrà) lincarìc re' Finanzè. Ceràn statì ppe chistu gravì dissèns fra DAzegliò e Cavoùr chè, a' finè, avevà ottenùt o' ministero.[40] Daltrònd o' govèrn e' Torinò avevà disperàt bisògn e' liquidì, principalmènt ppe pagarè e' indennìtà impòst daglì austriàc aropp' a' Primà uerra e' indipendènz e Cavoùr, ppe a' sua abilìtà e e' suoì contàtt sembràv luòm giustò ppe gestìr a' delicàt situazionè. o' Regnò e' Sardègn era già fortemènt indebitàt cu e' Rothschìld ra' cui dipendènz o' contè volevà sottràrr o' pais e, aropp' alcunì tentatìv fallìt cu a' Bànk of Barìng, Cavoùr ottènn nu' importànt prestìt ra' cchiu' peccerella Bànk of Hambro.[41] Assièm a chistu ro' prestìt (3,6 miliòn e' sterlinè), Camìll Bensò ottènn varì altrì risultatì. Riùscì a chiarìr e sintetizzàr a' situaziòn effettìv ro' bilanciò statàl chè, ppe quantò precarià, appàrv migliòr rispètt a quantò si pensassè; facette approvàr su tuttì e' entì moralì laicì ed ecclesiastìc ununìc impòst ro' 4% ro' reddìt annuò; ottènn limpòst re' successionì; dispòs ppe laumènt e' capitàl ra' Bancà Nazionàl deglì Statì Sardì aumentandòn lobblìg re' anticipaziòn allò Statò e avvìò a' collaboraziòn tra finànz pubblìc e iniziatìv privatà.[42] A talè riguàrd accolsè, nellagòst 1851, e' propòst e' aziènd britannìch ppe a' realizzaziòn re' lineè ferroviariè Torino-Sùs e Torino-Novarà, e' cui progètt divennèr leggè o' 14 giugnò e l11 lugliò 1852 rispettivamentè. Concèss allarmatòr Raffaèl Rubattìn a' lineà e' navigaziòn sovvenzionàt fra Genovà e a' Sardegnà, e a gruppì genovès leserciziò e' minièr e salinè in Sardegnà. Finò a promuovèr grandì progètt comm listituziòn a Genovà ra' cumpagnia Transatlantìc o comm a' fondaziòn ra' sociètà Ansaldò, futurà fabbrìc e' locomotìv a vapore.

Centrosinistra[càgna | càgna surgente]

Spìnt ormaì dal desideriò e' raggiungèr a' caricà e' capò ro' govèrn e insofferènt ppe a' politìc e' DAzegliò e' alleànz cu a' destrà clericalè, Cavoùr alliniziò ro' 1852 presè liniziatìv e' stringèr unintesà, o' cosiddètt "connubiò", cu o' Centrosinìstr e' Urbanò Rattazzì. Costuì, cu e' votì convergènt dei deputàt guidàt ra Cavoùr e e' chilli ro' Centrosinistrà, ottennè, l11 maggiò 1852, a' presidènz ra' Camerà ro' Parlamènt Subalpinò. Il Presidènt ro' Consigliò DAzegliò, contrariò comm Vittoriò Emanuèl a' manòvr politìc e' Cavoùr, diedè e' dimissionì, ottenènd puntualmènt o' reincarìc dal re. o' govèrn ca' ne scatùrì o' 21 maggiò 1852, assaì debolè, nun vedevà cchiu' tra e' suoì minìstr Cavoùr, ca' DAzegliò avevà sostituìt cu Giggino Cibrariò. In preparaziòn ra' riprès ra' lottà politìc Cavoùr pàrtì ppe nu' viaggiò in Europà. o' suo ritòrn a Torinò, o' 4 novèmbr dellò stessò 1852, appoggiàt daglì ommn ro' "connubiò" ca' rappresentavàn ormaì o' liberalìsm cchiu' modèrn ro' Piemontè, forta e' nu' ampiò consensò, divenìv ppe a' primà vota Presidènt ro' Consiglio.

G.Bretàgn e Francia[càgna | càgna surgente]

Prìm ra' sua definitìv affermazionè, Cavoùr pàrtì ra Torinò o' 26 giugnò 1852 ppe nu' periòd e' esperiènz allesterò. L8 giugnò era a Londrà, aro' si interèssò a' cchiu' recènt progrèss dellindustrià prendènd contàtt cu ommn daffarì, agricoltòr e industrialì, e visitànd impiànt e arsenalì. Rimasè int'a' capitàl britannìc finò o' 5 agostò[44] e pàrtì poi ppe nu' viaggiò into Gallès, nellInghiltèrr settentrionalè, e' cui visìtò e' distrètt manifatturierì, e in Scozià.[45] A Londrà o int'e' lorò residènz e' campàgn ebbè varì incòntr cu esponènt politìc britannicì. Vidè o' Minìstr deglì Esterì Malmesbùry, Palmerstòn, Clarendòn, Disraelì, Cobdèn, Lansdòwn e Gladstone.[46] Colpìt ra' grandèzz imperiàl ra' Gràn Bretagnà, Cavoùr prosegùì o' viaggiò e pàssò a' Manicà a' vota e' Parigì, aro' giunsè o' 29 agostò 1852. int'a' capitàl francès Giggino Napoleòn era presidènt ra' Secònd Repubblicà, a' qualè darà poi finè proclamandòs (2 dicèmbr 1852) imperatore. Lattenziòn ro' contè, raggiùnt a Parigì dallalleàt Rattazzì, si concèntrò 'ncoppa nova classè dirigènt francesè, cu a' qualè presè contattì. Entràmb si recaròn dal nuovò Minìstr deglì Esterì Droùyn de Lhùys e o' 5 settèmbr pranzaròn cu o' princìp presidènt Giggino Napoleòn traendòn già buonè impressiòn e grandì auspìc ppe o' futurò dellItalia. Cavoùr ripàrtì ppe Torinò giungendòv o' 16 ottòbr 1852, aropp' unassènz e' oltrè tre mesi.

Prìm governo[càgna | càgna surgente]

Dòp pochì iuorni dal ritòrn e' Cavoùr a Torinò, o' 22 ottòbr 1852, DAzegliò, a capò e' nu' debolè esecutìv ca' avevà sceltò e' continuàr na' politìc anticlericalè, diedè e' dimissioni. Vittoriò Emanuèl II chiesè a Cavoùr e' formàr nu' nuovò governò, a condiziòn ca' o' contè negoziàss cu o' Statò Pontificiò e' questiòn rimàst apertè, primà fra tuttè chella dellintroduziòn in Piemònt ro' matrimoniò civilè. Cavoùr rispòs ca' nun avrèbb potutò cederè e' front o' papà e indìcò in Cesarè Balbò o' successòr e' DAzegliò. Balbò nun trovò laccòrd cu lesponènt e' destrà Revèl e o' re fu costrètt a tornàr ra Cavoùr. Costuì accèttò allorà e' formàr o' nuovò govèrn o' 2 novèmbr 1852, promettènd e' far seguìr a' leggè ro' matrimoniò civilè o' suo normàl decòrs parlamentàr (senzà porrè ciòè a' fiducia). Costituìt duje iuorni aropp' o' suo primò governò, Cavoùr si adopèrò cu passiòn a favorè ro' matrimoniò civilè ca' pèrò fu respìnt o' Senatò costringènd o' contè a rinunciarvi. Intànt o' movimènt repubblicàn ca' facevà capò a Giusèpp Mazzìn nun smettèv e' preoccupàr Cavoùr: o' 6 febbraiò 1853 na' sommòss scoppìò contrò e' austriàc a Milanò e o' contè, temènd lallargàrs ro' fenomèn o' Piemontè, facette arrestàr divèrs mazziniàn (frà cui Francèsc Crispì). Talè decisiòn e' attìrò lostilìtà ra' Sinistrà, speciè quann e' austriàc o' ringraziaròn ppe e' arresti.[48] Quànd pèrò, o' 13 febbraiò, o' govèrn e' Viennà stàbilì a' confìsc re' propriètà dei rifugiàt lombàrd in Piemontè, Cavoùr protèstò energicamènt richiamànd lambasciatòr sardo.

Obiettìv principàl ro' primò govèrn Cavoùr fu a' restauraziòn finanziarià ro' Paesè. ppe tentàr e' raggiungèr o' pareggiò o' contè presè variè iniziativè: innànz tuttò fu costrètt a ricorrèr nuovamènt a' banchièr Rothschìld poì, richiamandòs o' sistèm francesè, sostitùì a' dichiaraziòn dei reddìt laccertamènt giudiziariò, facette massìcc intervènt into settòr re' concessiòn demaniàl e dei servìz pubblicì, e riprès a' politìc dellò svilùpp deglì istitùt e' credito.[49] Dàltr cantò o' govèrn effettùò grandì investimènt into settòr re' ferroviè, propeto quandò, graziè a' rifòrm doganalè, e' esportaziòn stavàn avendò nu' aumènt considerevolè. Nonostànt ciò ci furonò notevòl resistènz ad introdùrr nuovè impòst fondiariè e, in generalè, nuovè tassè ca' colpissèr o' cetò e' cui era compòst o' Parlamento.[50] Cavoùr, in effettì, nun riùscì maje a realizzàr e' condiziòn politìch ca' e' consentissèr na' basè finanziarià adeguàt e' sue iniziativè.[51] Il 19 dicèmbr 1853, si pàrlò e' "quasì restauràt finanzè", bènché a' situaziòn fossè cchiu' serià e' quantò annunciatò, pure ppe a' crisì internazionàl ca' precedètt a' uerra e' Crimeà. Cavoùr e' conseguènz si àccordò nata vota cu e' Rothschìld ppe nu' prestitò, ma riùscì pure a collocàr pressò o' pubblìc dei risparmiatorì, cu nu' nettò succèss politìc e finanziariò, na' buonà partè ro' debitò contrattò.[52] Il consèns politìc nun e' mancavà. e' eleziòn dèll8 dicèmbr 1853 furonò elettì 130 candidàt dellareà governativà, 52 ra' sinìstr e 22 ra' destrà. Nonostànt cìò, ppe replicàr alleleziòn e' importànt politìc avversarì[53] o' contè svilùppò unoffensìv politìc sullordinamènt giudiziariò ca' a' crisì economìc nun e' permettèv e' concentràr altrovè. Fu decisò, pure ppe recuperàr partè ra' Sinistrà, e' riprendèr a' politìc anticlericalè.[54] A talè riguàrd o' Minìstr ra' Giustizià Urbanò Rattazzì, allapertùr ra' V legislatùr presèntò na' propòst e' leggè 'ncoppa modifìc ro' codicè penalè. o' nucleò ra' propòst consistèv in nuovè cazz prevìst ppe e' sacerdòt chè, abusànd ro' lorò ministerò, avessèr censuràt e' leggì e e' istituziòn dellò Statò. a' normà fu approvàt a' Camerà a largà maggiorànz (raccogliènd moltì votì a Sinistrà) e, cu maggiòr difficòltà, pure o' Senato.[55] Furòn successivamènt adottàt modifìch pure o' codicè e' procedùr penalè e fu ultimàt o' percòrs ppe lapprovaziòn ro' codicè e' procedùr civile.

Nèl 1853 si svilùppò na' crisì europeà scaturìt ra na' dispùt religiòs fra lImpèr ottomanò, già in declinò, e a' Russià ca' aspiràv a' proteziòn dei cristiàn fra e' popolaziòn turchè dei Balcanì. cheste aspiraziòn provocaròn lostilìtà ro' govèrn inglès ca' sospettàv ca' a' Russià volèss conquistàr Costantinopòl e interrompèr a' via terrèstr ppe lIndià britannicà. a' Francià a sua voltà, desideròs e' interrompèr o' suo isolamentò, si schièrò cu a' Gràn Bretagnà. Il 1º novèmbr 1853 a' Russià dichiàrò uerra allImpèr ottomàn e o' 28 marzò 1854 a' Gràn Bretàgn e a' Francià dichiararòn uerra a' Russià. a' questionè, ppe e' opportunìtà politìch ca' potevàn presentarsì, comincìò ad interessàr Cavoùr. Costuì, nellaprìl 1854, rispòs e' richièst dellambasciatòr inglesè, Sir Jamès Hudsòn, affermànd ca' o' Regnò e' Sardègn fusse intervenùt int'a' uerra si pure lAustrià avessè attaccàt a' Russià, e' modò ra nun espòrr o' Piemònt allesercìt asburgicò.[57] L soddisfaziòn deglì inglès fu evidentè, ma ppe tuttà lestàt ro' 1854 lAustrià rimasè neutralè. Infinè, o' 29 novèmbr 1854, o' Minìstr deglì Esterì britannìc Clarendòn scrìss ad Hudsòn chiedendògl e' fa' e' tuttò ppe assicuràrs nu' corpò e' spediziòn piemontesè. nu' incitamènt superfluò, poìché Cavoùr era già arrivàt a' conclusiòn ca' e' richièst inglès e chelle francesì, cheste ultimè fattè alliniziò ra' crisì a Vittoriò Emanuèl II, dovevàn esserè soddisfattè. Decisè pertànt e' optarè ppe lintervènt sollevànd e' perplessìtà ro' Minìstr ra' uerra a' Marmòr e ro' Minìstr deglì Esterì Giusèpp Dabormìd (1799-1869) ca' si dimise.[58] Assumènd pure a' caricà e' Minìstr deglì Esterì, o' contè, o' 26 gennaiò 1855, fìrmò ladesiòn finalè ro' Regnò e' Sardègn o' trattàt anglo-francesè. o' Piemònt avrèbb fornìt 15.000 ommn e e' potènz alleàt avrebbèr garantìt lintegrìtà ro' Regnò e' Sardègn ra nu' eventuàl attàcc austriacò. o' 4 marzò 1855 Cavoùr dichiàrò uerra a' Russià[59] e o' 25 aprilè o' contingènt piemontès sàlpò ra a' Spezià ppe a' Crimeà aro' arrìvò a' primì e' maggiò. o' Piemònt avrèbb raccòlt e' benefìc ra' spediziòn cu a' Secònd uerra e' indipendenzà, quàttr annì dopo.

Còn lintènt e' avvicinàrs a' Sinìstr e ostacolàr a' Destrà conservatrìc ca' andavà guadagnànd terrèn a causà ra' crisì economicà, o' govèrn Cavoùr, o' 28 novèmbr 1854 presèntò a' Camerà a' Leggè sui conventì. a' normà, nellottìc ro' liberalìsm anticlericalè, prevedèv a' soppressiòn deglì ordinì religiòs nun deditì allinsegnamènt o allassistènz dei malatì. Durànt o' dibattìt parlamentàr vennèr attaccatì, pure ra Cavoùr, soprattùtt e' ordinì mendicànt comm nocivì a' moralìtà ro' pais e contràr a' modèrn eticà ro' lavorò. L forta maggiorànz a' Camerà ro' contè dovètt affrontàr lopposiziòn ro' clerò, ro' re e soprattùtt ro' Senatò ca' in primà istànz boccìò a' leggè. Cavoùr allorà si dimisè (27 aprilè 1855) aprènd na' crisì costituzionàl chiamàt crisì Calabiàn dal nomè ro' vescòv e' Casalè Giggino e' Calabianà, senatòr e avversariò ro' progètt e' legge.

Secònd governo[càgna | càgna surgente]

Dòp cacc juorno ra e' dimissionì, vistà limpossibilìtà a formàr nu' nuovò esecutivò, o' 4 maggiò 1855, Cavoùr fu reintegràt dal re int'a' caricà e' Presidènt ro' Consigliò. o' termìn e' iuorni e' discussiòn int'e' qualì Cavoùr ribàdì «la sociètà attuàl ha ppe basè economìc o' lavorò»,[61] a' leggè fu approvàt cu nu' emendamènt ca' lasciàv e' religiòs int'e' convènt finò allestinziòn naturàl re' lorò comunìtà. A seguìt dellapprovaziòn ra' Leggè sui conventì, o' 26 lugliò 1855 Papà Pio IX emànò a' scomunìc contrò colorò ca' avevàn propostò, approvàt e ratificàt o' provvedimentò, Cavoùr e Vittoriò Emanuèl compresì.

L uerra e' Crimeà, vittoriòs ppe e' alleatì, ebbè finè into 1856 cu o' Congrèss e' Parigì o' qualè partecìpò pure lAustria. Cavoùr nun ottènn compèns territoriàl ppe a' partecipaziòn o' conflittò, ma na' sedutà fu dedicàt espressamènt a discutèr o' problèm italianò. In chesta occasionè, l8 aprilè, o' Minìstr deglì Esterì britannìc Clarendòn attàccò pesantemènt a' politìc illiberàl sia dellò Statò Pontificiò, sia ro' Regnò re' duje Siciliè, sollevànd e' protèst ro' minìstr austriàc Buol. Bèn cchiu' moderatò, o' stessò giornò, fu o' successìv intervènt e' Cavoùr, incentràt 'ncoppa denuncià ra' permanènz re' truppè austriàch int'a' Romàgn pontificia.[63] Fàtt sta ca' ppe a' primà vota a' questiòn italiàn vennè consideràt a livèll europeò comm na' situaziòn ca' richiedèv modifìch a front e' legittìm rimostrànz ra' popolazionè. Fr Gràn Bretagnà, Francià e Piemònt e' rappòrt risultavàn ottimì. turnato a Torinò, ppe lesìt ottenùt a Parigì, Cavoùr, o' 29 aprilè 1856, ottènn a' cchiu' altà onorificènz concèss ra Casà Savoià: o' Collàr dellAnnunziatà.[64] chello stessò Congressò, tuttavià, avrèbb portàt o' contè a piglià importànt decisionì, talì ra dovèr fa' na' sceltà: cu a' Francià o cu a' Gràn Bretagnà. S àprì, infattì, a seguìt re' decisiòn e' Parigì, a' questiòn dei duje Principàt danubianì. a' Moldavià e a' Valacchià sicond Gràn Bretagnà, Austrià e Turchià avrebbèr dovutò rimanèr divisè e sott' o' contròll ottomanò. ppe Francià, Prussià e Russià, invecè, si sarebbèr dovutè unirè (nellà futurà Romanià) e costituìrs comm Statò indipendentè. Questultìm particolàr richiàmò lattenziòn e' Cavoùr e o' Regnò e' Sardègn si schièrò ppe lunificazionè.[65][66] L reaziòn ra' Gràn Bretàgn contrò a' posiziòn assùnt dal Piemònt fu assaie asprà. Ma Cavoùr avevà già decisò: fra o' dinamìsm ra' politìc francès e o' conservatorìsm e' chella britannicà, o' contè avevà sceltò a' Francia. Dàltr partè lAustrià andavà sempe cchiu' isolandosì[66][67] e a consolidàr o' fenomèn contribùì nu' episodiò ca' o' contè seppè sfruttarè. o' 10 febbraiò 1857 o' govèrn e' Viennà accùsò a' stampà piemontès e' fomentàr a' rivòlt contrò lAustrià e o' govèrn Cavoùr e' correìtà. o' contè respìns ognì accusà e o' 22 marzò Buòl richiàmò o' suo ambasciatorè, seguìt o' juorno aropp' ra unanalòg misurà ro' Piemontè. Accàdd accussì ca' lAustrià elèvò na' questiòn e' stampà a motivò ra' rottùr re' relaziòn cu o' piccirillo Regnò e' Sardegnà, esponendòs a' giudìz negatìv e' tuttà a' diplomazià europeà, comprès chella inglesè, ppe'tramente' in Italià si animavàn maggiormènt e' simpatiè ppe o' Piemontè.

A partìr dal 1855 si regìstrò, daltrondè, nu' miglioramènt re' condiziòn economìch ro' Piemontè, graziè o' buòn raccòlt cerealicòl e a' riduziòn ro' deficìt ra' bilancià commercialè. Incoraggiàt ra chisti risultatì, Cavoùr rilancìò a' politìc ferroviarià dandò o' vià, tra laltrò, into 1857 a' lavorì ro' trafòr ro' Fréjùs.[69] Il 16 lugliò 1857 vennè dichiaràt anticipatamènt a' chiusùr ra' V Legislaturà, in na' situaziòn chè, nonostànt o' miglioramènt delleconomià, si presentàv sfavorevòl a Cavoùr. Si era diffusò, infattì, nu' malcontènt generàt dallaccresciùt caricò fiscalè, dai sacrifìc fattì ppe a' uerra e' Crimeà e ra' mobilitaziòn antigovernatìv ro' munno cattolicò. o' risultàt fu ca' e' eleziòn ro' 15 novèmbr 1857 o' centrò liberàl e' Cavoùr conquìstò 90 seggì (rispètt a' 130 ra' precedènt legislaturà), a' destrà 75 (rispètt a' 22) e a' sinìstr 21 (rispètt a' 52). Il succèss clericàl supèrò e' cchiu' pessimistìch previsiòn e' areà governativà. Cavoùr decisè e' rimanèr o' suo postò e a' stampà liberàl si scaglìò contrò a' destrà denunciànd pressiòn impropriè ro' clerò suglì elettorì. Ci fu na' verifìc parlamentàr e ppe alcunì seggì assegnàt vennèr ripetùt e' elezionì, ca' invertiròn a' tendenzà: o' centrò liberàl pàssò a 105 seggì e a' destrà a 60.[70] L scossòn politìc provocò comunquè o' sacrificiò e' Rattazzì, in precedènz passàt aglì Internì. Costuì, soprattuttò, era invisò a' Francià ppe nun esserè riuscìt ad arrestàr Mazzinì, giudicàt pericolòs ppe a' vità Napoleòn III. Rattàzz o' 13 gennaiò 1858 si dimisè e Cavoùr assùns linterìm dellInterno.

Annessiòn ra' Lombardia[càgna | càgna surgente]

Suscitàt lattenziòn re' potènz cu o' Congrèss e' Parigì 'ncoppa questiòn italianà, ppe affrontàrl era necessariò lappoggiò ra' Francià e' Napoleòn III, conservatòr allinternò, ma sostenitòr e' na' politìc esterà e' grandezza. Dòp na' lungà seriè e' trattativè, funestàt dallattentàt e' Felicè Orsinì a Napoleòn III, si arrìvò finalmentè, into lugliò 1858, aglì accòrd segrèt e' Plombìères fra Cavoùr e limperatòr francès a' dannì dellImpèr austriaco. Tàl intesà verbàl prevedèv chè, aropp' na' uerra ca' si auspicàv vittoriòs contrò lAustrià, a' penisòl italiàn fusse statà divisà in quàttr statì principàl legatì in na' Confederaziòn presiedùt dal papà: o' Regnò dèllAlt Italià sott' a' guidà e' Vittoriò Emanuelè, o' Regnò dellItalià centralè, o' Statò Pontificiò limitàt a Romà e o' territoriò circostànt e o' Regnò re' duje Siciliè. Firènz e Napolì, avvenimènt localì permettendò, sarebbèr passàt int'a' sferà dinfluènz francesè.[73] Gl accòrd e' Plombìères furonò ratificàt lànn successìv dallAlleànz sardo-francesè, sicond a' qualè in casò e' attàcc militàr provocàt ra Viennà, a' Francià fusse intervenùt in difesà ro' Regnò e' Sardègn cu o' compìt e' liberàr dal dominiò austriàc o' Lombardo-Venèt ppe cedèrl o' Piemontè. In compèns a' Francià avrèbb ricevùt e' territòr e' Nizzà e ra' Savoià, questultìm cullà ra' dinastià sabaùd e, comm talè, carà a Vittoriò Emanuèl II. Dòp a' firmà dellalleanzà, Cavoùr escogìtò na' seriè e' provocaziòn militàr o' confìn cu lAustrià chè, allarmatà, e' lancìò nu' ultimatùm chiedendògl e' smobilitàr lesercitò. o' contè rifiùtò e lAustrià àprì e' ostilìtà contrò o' Piemònt o' 26 aprilè 1859, a ffa' scattàr e' condiziòn dellAlleànz sardo-francese. Tuttavià e' movimènt minacciòs dellesercìt prussiàn convinsèr Napoleòn III, quasì cu nu' attò unilateralè, a firmàr nu' armistiziò cu lAustrià a Villafrànc l11 lugliò 1859, poi ratificàt ra' Pacè e' Zurigò, stipulàt l11 novembrè. e' clausòl ro' trattàt prevedevàn ca' a Vittoriò Emanuèl II fusse ijut a' solà Lombardià e ca' ppe o' restò tuttò fusse turnato comm prima. Cavoùr, delusò e amareggiàt ra e' condiziòn dellarmistiziò, aropp' accesè discussiòn cu Napoleòn III e Vittoriò Emanuelè, decisè e' da' e' dimissiòn ra Presidènt ro' Consigliò, provocànd a' cadutà ro' govèrn ra isso guidàt o' 12 lugliò 1859.

Tèrz governo[càgna | càgna surgente]

Gìà durànt a' uerra e' govèrn e e' forzè dei piccòl Statì italiàn dellItalià centro-settentrionàl e ra' Romàgn pontificià abbandonaròn e' lorò postì e dovunquè si installaròn autorìtà provvisoriè filo-sabaude. Dòp a' Pacè e' Zurigò, pèrò, si giunsè ad na' fasè e' stallò, poìché e' govèrn provvisòr si rifiutavàn e' restituìr o' poterè a' vecchì regnantì, né o' govèrn e' a' Marmòr avevà o' coraggiò e' proclamàr e' annessiòn dei territòr o' Regnò e' Sardegnà. o' 22 dicèmbr 1859 Vittoriò Emanuèl II si rassègnò, còsì, a richiamàr Cavoùr ca' into frattèmp avevà ispiràt a' creaziòn ro' partìt e' Unionè Liberalè. Il contè, rientràt a' presidènz ro' Consigliò dei Minìstr o' 21 gennaiò 1860, si trovò in brevè e' front ad na' propòst francès e' soluziòn ra' questiòn dei territòr liberatì: annessiòn o' Piemònt dei ducatì e' Parmà e Modenà, contròll sabaùd ra' Romàgn pontificià, regnò separàt in Toscàn sott' a' guidà e' nu' esponènt e' Casà Savoià e cessiòn e' Nizzà e Savoià a' Francià. In casò e' rifiùt ra' propòst o' Piemònt avrèbb dovutò affrontàr ra sul a' situaziòn e' front allAustrià, "a suo rischiò e Rispetto">pericolo".[75] Rispètt aglì accòrd dellalleànz sardo-francès chesta propòst e' soluziòn sostituìv ppe o' Piemònt lannessiòn ro' Venetò ca' nun si era potutò liberàr dalloccupaziòn austriaca. Stabilità, e' fattò, lannessiòn e' Parmà, Modenà e Romagnà, Cavoùr, forta dellappoggiò ra' Gràn Bretagnà, sfìdò a' Francià 'ncoppa Toscanà, organizzànd re' votaziòn localì sullalternatìv fra luniòn o' Piemònt e a' formaziòn e' nu' nuovò Statò. o' referendùm si tennè l11 e o' 12 marzò 1860, cu risultàt ca' legittimaròn lannessiòn ra' Toscàn o' Regnò e' Sardegnà.[76] Il govèrn francès reàgì cu grandè irritaziòn sollecitànd a' cessiòn ra' Savoià e e' Nizzà ca' avvènn cu a' firmà ro' relatìv trattàt o' 24 marzò 1860. In cambiò e' cheste duje provìnc o' Regnò e' Sardègn si tràsformò in na' naziòn assaì cchiu' omogeneà ro' viecchio Piemontè, acquisènd oltrè a' Lombardià, pure lattuàl Emilia-Romàgn e a' Toscanà.

I mille[càgna | càgna surgente]

Cavoùr era o' corrènt ca' a' Sinìstr nun avevà abbandonàt lideà e' na' spediziòn in Italià meridionàl e ca' Garibaldì, circondàt ra personàgg repubblicàn e rivoluzionarì, era in contàtt a talè scopò cu Vittoriò Emanuèl II. o' contè consideràv rischiòs liniziatìv a' qualè si fusse decisamènt oppostò, ma o' suo prestigiò era statò scossò ra' cessiòn e' Nizzà e Savoià e nun si sentìv abbastànz forte.[77] Cavoùr riùscì, comunquè, attravèrs Giusèpp a' Farinà a seguìr e' fasì preparatoriè dellImprès dei Millè, a' cui partènz ra Quartò fu meticolosamènt sorvegliàt ra e' autorìtà piemontesì.Modello:Link FA