Commodo

Dda Wikipedia.
Vaje a: navigazione, truova
Nuvola filesystems trashcan full.png Pe' faore scancellate 'sta rrobba

Please delete / Löschen sie bitte / Cancellate prego / Supprimez s'il vous plaît / Borrade por favor / Пожалуйста, удалите
Mutivo: Traduzione automatica senza scrupolo.

Exquisite-kwrite.png

Chist'articulo nun è stato traduciuto cumpretamente. Si tenite genio, 'o putisseve fà pure vuje. Grazzie assaje! ... Ma nunn'ausate metode tipo Babelfish.

Commodus Musei Capitolini MC1120.jpg

Luciò Eliò Aureliò Commòd (latinò: Luciùs Aeliùs Aureliùs Commodùs; Lanuviùm, 31 agostò 161 – Romà, 31 dicèmbr 192) è statò nu' imperatòr romanò, membrò ra' dinastià deglì Antoninì; règnò dal 180 o' 192.

Biografia[càgna | càgna surgente]

Infanzia[càgna | càgna surgente]

Commodò, figlie ro' regnànt imperatòr Marcò Aureliò nascette comm Luciò Aureliò Commòd a Lanuviò, anticà Lanuviùm vicinò Romà. Avevà nu' fratèll gemellò, Fulvò Titò Aureliò Antoninò, mortò into 165. o' 12 ottòbr 166, Commòd è statò nominàt Cesarè insièm o' fratèll minorè, Marcò Anniò Verò; questultìm mòrì into 169, percìò lunìc figlie superstìt rimasè Marcò Aureliò Commodo. Commòd ricevètt na' buonà istruziòn int'e' manì e' chello ca' Marcò Aureliò chiàmò "unabbondànz e' buonì ">maestrì".

Adolescenza[càgna | càgna surgente]

Nellaprìl ro' 175, Avidiò Cassiò, governatòr ra' Sirià, si dichiàrò imperatòr seguènd a' vocè ca' Marcò Aureliò era mortò. Essènd statò riconosciùt imperatòr ra' Sirià, Palestìn ed Egittò, Cassiò portò annanz a' sua ribelliòn pure aropp' ca' era diventàt evidènt ca' Marcò Aureliò era nata vota in vità. Durànt e' preparatìv ppe a' campàgn contrò Cassiò, o' princìp ha assùnt a' sua togà ncopp'o' front ro' Danubiò o' 7 lugliò 175, entrànd accussì ufficialmènt nellètà adultà. Cassiò, invecè, fu uccisò ra nu' dei suoì centuriòn primà ca' a' campàgn contrò e' isso potèss iniziare.

Commòd successivamènt accompàgnò o' pate in nu' lungò viaggiò int'e' provìnc orientalì, durànt o' qualè visìtò Antiochià. Limperatòr e o' figlie si recaròn successivamènt ad Atenè. Poi tornò a Romà nellautùnn ro' 176.

Màrc Aureliò è statò o' primò imperatòr aropp' Vespasianò, ca' ebbè nu' figlie propriò, e pare fossè sua fermà intenziòn ca' Commòd divenìss o' suo eredè. o' 27 novèmbr 176, Marcò Aureliò confèrì a Commòd o' rangò e' Imperatorè, e into 177, o' titolò e' Augustò, attribuènd o' figlie a' sua stessà posizionè, e formalmènt condivìs o' poterè cu luì. o' 23 dicèmbr dellò stessò annò, ottènn o' tribunatò. o' 1º gennaiò 177, Commòd divènn consòl ppe a' primà voltà, e chistu a sul 15 annì, diventànd o' cchiu' giovàn consòl int'a' storià romanà finò a chillu momentò. Sposò poi Bruzià Crispìn primà e' accompagnàr suo pate nata vota na' vota o' front ro' Danubiò into 178 ppe e' guerrè contrò e' barbarì, aro' poi Marcò Aureliò mòrì o' 17 marzò 180, lasciànd a 19 annì, comm unicò imperatòr suo figlie Commodò.

Il Principàt (180-192)[càgna | càgna surgente]

L sua salità o' tronò ca' avvènn a Vindobòn ove era assièm o' popolàr e vittoriòs pate Marcò Aureliò o' juorno ra' sua mortè, fu inizialmènt vistà dal popolò e' Romà comm nu' presagiò e' fortunà. Tuttavià, ppe quantò generòs e magnanìm fossè suo padrè, Commòd si dìmostrò loppostò. Moltì ritengòn ca' Commòd fossè pazzò, ma e' certò si si ca' fu deditò aglì eccessì.

Cadutà e mortè[càgna | càgna surgente]

D front o' crescènt malcontènt ppe e' eccèss e' Commodò, o' prefètt ro' Pretoriò Quintò Emiliò Letò ed o' maèstr e' camerà Elettò, temènd ppe a' proprià vità aropp' essèrs oppòst e' ultimè stravagànz dellImperatorè, organizzaròn na' congiùr cu numeròs senatorì, anchèss esasperàt dallò statò e' cosè. Vennè ben ambress coinvòlt a' concubìn Marcià, favorìt e' Commodò, cosìcché, approfittànd ra' sua prossimìtà o' Principè, si riuscìss ad avvelenarlò.

Il tentatìv vennè miso in attò o' 31 dicèmbr 192, vigilià dellinsediamènt dei nuovì consolì, durànt nu' banchettò. LImperatorè, pèrò, credènd e' sentìrs appesantìt dal lautò pastò chiesè a' domestìc e' aiutàrl a vomitarè, salvandòs accussì inconsapevolmènt a' vità. A chillu puntò, avendò mancàt o' bersagliò e temènd e' potèr esserè ambress scopertì, e' congiuràt si rivolsèr o' maèstr e' gladiatòr Narcissò, istruttòr personàl dellImperatorè, o' qualè, spintò ra' promèss e' na' riccà ricompensà, stràngolò chella serà stessà Commòd into bagnò.

Il juorno successivò, 1º gennaiò, e' congiuràt sparsèr a' vocè dellimprovvìs e provvidenziàl mortè dellImperatòr ppe nu' colpò apoplettìc e e' comm chillu fortuìt eventò avessè evitàt appenà in tiemp o' pianò e' Commòd ppe assassinàr e' consòl designatì, Quintò Pompeiò Sosiò Falcò e Gaiò Giuliò Eruciò Clarò Vibianò, ppe poi recàrs in Senatò, accompagnàt ra nu' gladiatòr e vestìt eglì stessò in abitì ra arenà, ppe esserè assièm a chisti acclamàt consòl ppe lottàv voltà. Letò ed Elettò si recaròn quindì dal Praefectùs Urbì Publiò Elviò Pertinacè, consòl in caricà e collèg dellimperatòr defuntò, offrendògl a' porpòr imperialè. Questì, temènd dapprìm ppe a' proprià vità, si convìns ad accettàr sul quandò, condòtt o' Palatinò, vidè o' corpò e' Commòd privò e' vità. A Romà, a' notizià ra' mortè ro' Princìp spinsè o' Senatò ed o' popolò a chiedèr ca' o' cadavèr fossè trascinàt cu nu' uncinò e precipitàt into Teverè, accussì comm volevà unantìc usanzà ppe e' nemicì ra' Patria.

Pertinàc diedè tuttavià incarìc affìnché Commòd fossè segretamènt sepòlt into mausoleò e' Adrianò. Avutàn notizià, o' Senatò dichiàrò allorà Commòd hostìs publicùs e ne decrètò a' damnatiò memoriaè: vennè ripristinàt o' nomè corrètt re' istituzionì, ppe'tramente' e' statuè e e' altrì monumènt erettì dallImperatòr defùnt venivàn abbattuti.

Appèn duje annì aropp' tuttavià, into 195, limperatòr Settimiò Severò, cercànd e' legittimàr o' propeto poterè ricollegandòs a' dinastià e' Marcò Aureliò e in apertà contrapposiziòn cu o' Senatò, riabilìtò a' memorià e' Commodò, ordinànd ca' ne fossè decretàt lapoteosì. Commòd pàssò quindì dallessèr nu' nemicò dellò Statò a' condiziòn e' divùs, cu nu' apposìt flamìn prepòst o' propeto cultò.