Dittatòr romano

Dda Wikipedia.
Vaje a: navigazione, truova
Nuvola filesystems trashcan full.png Pe' faore scancellate 'sta rrobba

Please delete / Löschen sie bitte / Cancellate prego / Supprimez s'il vous plaît / Borrade por favor / Пожалуйста, удалите
Mutivo: Traduzione automatica senza scrupolo.

Exquisite-kwrite.png

Chist'articulo nun è stato traduciuto cumpretamente. Si tenite genio, 'o putisseve fà pure vuje. Grazzie assaje! ... Ma nunn'ausate metode tipo Babelfish.

Giulio Cesare

O' Dittatòr (làt.: dictatòr) era na' figurà caratteristìc dellassètt ra' costituziòn ra' Repubblìc Romanà.

S ritièn comunemènt ca' a' dittatùr fossè na' magistratùr straordinarià. Ma talè convincimènt si fondà 'ncoppa distinziòn fra magistratùr ordinariè e magistratùr straordinariè ca' è estraneà e' fontì, e ca' riposà esclusivamènt sullautorìtà e' Theodòr Mommsèn.

S dovrèbb anzì dubitàr ca' a' dittatùr putia qualificàrs tout-coùrt comm na' magistraturà, pecché difetterèbb comunquè e' duje re' caratteristìch essenziàl re' magistratùr dellètà repubblicanà, e ciòè ra' collegialìtà e ra' elettivìtà. Il dittatorè, infattì, nun avevà alcùn collegà, e nominàv comm propeto subaltèrn o' magistèr equitùm (comandànt ra' cavallerià). Inoltrè, o' dittatòr nun venivà elettò ra e' assembleè popolarì, comm tuttì e' altrì magistratì, ma venivà dictùs, ciòè nominatò, ra nu' dei consolì, e' cuncert cu làltr consòl e cu o' senatò, seguènd nu' rituàl ca' prevedèv a' nominà e' nottè, in silenziò, rivòlt versò orientè, e in territoriò romano.

Ciceròn e Varronè, anzì, ricollegàn letimologià ro' termìn a chesta particolàr procedùr e' nominà. È probabìl ca' o' dittatòr fossè lantìc comandànt ra' fanterià, o' magistèr populì, e chistu spiegherèbb lantìc divietò, ppe luì, e' montàr a cavallò.

All dittatùr si facevà ricòrs solamènt in casì straordinàr (qualè nu' impedimènt gravè ad operàr ro' consòl ca' o' nominavà), e o' dittatòr duravà in caricà finò a quann nun avessè svoltò e' compìt ppe e' qualì era statò nominatò, e comunquè nun cchiu' e' si mesì; inòltr o' dittatòr uscivà ra' proprià caricà na' vota scadùt lànn e' caricà ro' consòl ca' o' avevà nominatò.

Il dittatòr era dotatò e' summùm imperiùm, e cumulàv in sé o' poterè dei duje consolì; ppe chesta ragiòn era accompagnàt ra ventiquàttr littorì. Inòltr nun era soggètt o' limitè ra' provocatiò ad populùm , e ppe chistu e' suoì littòr giravàn pure allintèrn ro' pomeriùm cu e' scurì inserìt int'e' fascì. Tuttì e' altrì magistràt eranò a isso subordinatì.

All dittatùr e' Romanì facevàn ricòrs in situaziòn e' emergenzà, comm ppe sedarè na' rivòlt (dictatòr seditionìs sedandaè causà) o ppe affrontàr pericòl estèrn e governàr o' Statò in situaziòn e' difficòltà (dictatòr rei gerendaè causà).

Altr tipì e' dittatòr eranò nominàt occasionalmènt ppe motivì contingentì, comè, ppe esempio:

comitiorùm habendorùm causà (pèr convocàr e' comitià ppe e' elezioni)

clàv figènd causà (pèr piantàr o' clavùs annalìs, o' chiodò annualè, int'a' paretè ro' tempiò e' Giovè, utilè a' finì ro' compùt calendariàl deglì anni)

feriarùm constituendarùm causà (pèr determinàr e' festività)

ludorùm faciendorùm causà (pèr officiàr e' giochì pubblici)

quaestionibùs exercendìs (pèr tenerè determinàt processi)

legènd senatuì (pèr nominàr nuovì senatòr a' postì ca' si eranò resì vacànt into Senatò)

I cchiu' notì dictatorès rei gerundaè causà furonò Cincinnàt e Fabiò Massìm (durànt a' Secònd uerra punicà). Aropp' e' allorà chesta formà e' dittatùr caddè in disusò. Durànt e' lottè tra Gaiò Mariò e Luciò Corneliò Sillà, chisti marcìò su Romà e si facette eleggèr dai comizì, su propòst dellinterrèx Valeriò, dictatòr rei publicaè constituendaè causà et legibùs scribundìs. chesta nova dittatùr nun corrispondèv a chella tradizionalè, pecché nun avevà alcùn limitè temporàl e nun era basatà su na' dictiò. Sillà tennè chesta caricà ppe annì primà e' abdicàr volontariamènt e ritiràrs ra' vità pubblica.


Successivamènt Giuliò Cesarè ripristìnò a' dittatùr rei gerendaè causà, quindì a' modifìcò cu a' duratà e' nu' annò completò. Fu nominàt dictatòr rei gerendaè causà ppe nu' annò complèt into 49 à.C. e poi fu successivamènt designàt ppe novè vote' consecutìv a chesta caricà annualè, diventànd e' fattò dittatòr ppe diecì annì. into 44 à.C. o' Senatò votò ppe nominàrl dictatòr perpetuùs (dittatòr perpetuo).

Dòp lassassiniò e' Cesarè e' Idi e' marzò, o' suo collèg consolàr Marcò Antoniò facette approvàr na' lex Antonià ca' abòlì a' dittatùr e a' espùls ra' costituziòn repubblicanà. a' caricà fu successivamènt offèrt ad Augustò, ca' prudentemènt rifiùtò ed optò invecè ppe a' potèstà tribunizià e ppe limperiùm consolàr senzà detenèr nessùn altrà caricà ca' chella e' pontifèx maximùs e e' princèps senatùs, na' disposiziòn politìc ca' o' lascìò cu e' funziòn e' dittatòr senzà dovèrn tenerè o' discutibìl titolò.