Gaio Aurelio Valerio Diocleziano

Dda Wikipedia.
Vaje a: navigazione, truova
Nuvola filesystems trashcan full.png Pe' faore scancellate 'sta rrobba

Please delete / Löschen sie bitte / Cancellate prego / Supprimez s'il vous plaît / Borrade por favor / Пожалуйста, удалите
Mutivo: Traduzione automatica senza scrupolo.

Exquisite-kwrite.png

Chist'articulo nun è stato traduciuto cumpretamente. Si tenite genio, 'o putisseve fà pure vuje. Grazzie assaje! ... Ma nunn'ausate metode tipo Babelfish.

Istanbul - Museo archeol. - Diocleziano (284-305 d.C.) - Foto G. Dall'Orto 28-5-2006.jpg

Gaiò Aureliò Valeriò Diocleziàn (natò Dioclè e notò cchiu' semplicemènt comm Dioclezianò; Salonà, 22 dicèmbr 244 – Spalatò, 3 dicèmbr 311) è statò nu' imperatòr romanò ca' govèrnò dal 20 novèmbr 284 o' 1º maggiò 305.

Origìn e carrièr militarè[càgna | càgna surgente]

D Diocleziàn nun si canosce cu certèzz né o' luogò né a' datà e' nascità. Certamènt dalmatà, si fusse chiammat Dioclè dal nomè ra' madrè e ra' cìttà Docleà o Diocleà, ppe'tramente' suo pate fusse statò nu' libertò, scribà ro' senatòr Anullinò, si si ammètt ca' sia vissùt 68 annì e sia mortò into 313, dovrèbb essèr natò into 243-244, ma è statà avanzàt sia lipotès ca' Diocleziàn sia mortò into 311 o 312, sìcché fusse natò into 242-243, sia ca' Diocleziàn nun sia mortò a 68 annì ma abbià abdicàt a quellètà, accussì ca' lànn ra' sua nascìt risalirèbb o' 236, e si è ritenùt ca' o' 22 dicembrè, datà ra' sua proclamaziòn a imperatorè, sia pure o' juorno ra' sua nascità. Quantò a' cìttà e' nascità, oltrè a Docleà, si è pensàt a Salonà, unicamènt ritenènd ca' abbià decisò e' ritiràrs a Spalatò, sobbòrg e' Salonà, ppe o' desideriò e' campà e' suoì ultimì annì int'a' cìttà natalè. L origìn umilì, ca' nun dovettèr consentìrgl uneducaziòn e' aveto livellò, costituiscòn probabilmènt o' motivò ra' mancànz e' notiziè sui suoì annì giovanilì. Primà ro' 270 èntrò nellesercitò, sicond na' tradiziòn ca' vedevà nellIllirìc – e' odièrn Balcàn – na' regiòn privilegiàt e' reclutamènt dei militàr e deglì ufficiàl e' gradò inferiòr re' legiòn romanè: dàltr partè, dal III secolò esserè nu' legionariò significavà, ppe nu' appartenènt o' rangò deglì humiliorès, trasi' a far partè ra' superiòr categorià deglì honestiores.

Còn e' rifòrm apportàt ra Gallienò, infattì, era mutatà sia a' composiziòn sociàl dei comandànt militàr e dei lorò dirètt subalternì, già monopoliò aristocraticò, ca' chella deglì ufficiàl intermedì, nu' tiemp privilegiò dellordìn equestrè: aropp' o' 260 o' comànd re' legiòn e a' caricà e' tribùn militàr fu assegnàt a ufficiàl e' carrièr spessò e' bassà origìn socialè. Era mo' possibilè, pure ppe nu' semplìc legionariò ca' si distinguèss ppe abilìtà e disciplinà, scalàr e' divèrs gradì dellesercìt – centurionè, protectòr, dux – finò a ottenèr incarìch amministrìv prestigiosì, qualè chello e' praefectùs. L primè notiziè riguardànt a' carrièr militàr e' Gaiò Valeriò Dioclè riceno ca' abbià servìt in Gallià o' tiemp e' Aureliàn e e' Probò e ca' poì, intòrn o' 280, fossè dux Moesiaè, ossià comandànt dellesercìt stanziàt in Mesià, regiòn corrispondènt allodièrn Serbià, vigilànd e' frontièr ro' vascio Danubiò. quann into 282 Probò fu rovesciàt e uccisò e o' prefètt ro' pretoriò Marcò Aureliò Carò proclamàt imperatorè, Dioclè divènn domesticòs regèns, ossià comandànt dei protectorès domesticì, a' guardià a cavàll dellimperatorè, e lànn aropp' fu nominàt consòl aggiuntò.

a' proclamaziòn e' imperatorè[càgna | càgna surgente]

In quellànn Dioclè presè partè a' spediziòn e' Carò in Persià: o' disimpègn dellesercìt nemicò resè facilè a' conquìst e' mètà dellImpèr persianò, ma a' mortè improvvìs dellimperatorè, a' lontanànz dai rifornimènt e a' difficòltà e' mantenèr o' contròll dei territòr conquistàt indussèr o' successòr e' Carò, o' figlie Numerianò, certamènt consigliàt dal suocerò, o' prefètt ro' pretoriò Luciò Aprò, a intraprendèr a' lunghissìm ritiràt e' 1.200 miglià lungò o' fiumè Eufratè. into settèmbr ro' 284, in prossimìtà e' Nicomedià, o' corpò e' Numeriàn venivà trovàt mortò ra iuorni into chiusò ra' sua lettigà. Subitò sospettatò, Luciò Aprò fu arrestàt e Dioclè, o' 20 novèmbr 284 fu proclamàt imperatòr dai suoì collègh generalì. Poì, e' front allesercìt ca' o' acclamàv augustò, o' nuovò imperatòr uccisè cu e' sue manì o' prefètt Apro.

Quèst tradizionàl narraziòn deglì avvenimènt nun è ro' tuttò accòlt ra' critìc storicà: già o' Gibbòn sostenèv ca' Aprò fu uccisò «senzà darglì tiemp e' trasi' in na' pericolòs giustificazionè» e a' stessà pubblìc protèst e' innocènz e' Diocleziàn durànt a' cerimonià e' investitùr apparè sospètt e dimòstr almenò ca' a' colpevolèzz e' Aprò nun dovevà esserè accussì scontàt comm fu poi fattà apparirè. È possibìl ca' Diocleziàn sia statò a capò e' na' congiùr dei generàl ca' si liberaròn sia e' Numerianò, giovàn cchiu' votatò a' poesià ca' e' armì, ca' ro' suocèr Aprò. Inoltrè, storicamènt Diocleziàn nun intesè presentàrs comm vendicatòr e' Numerianò, tantu ca' facette cancellàr o' suo nomè ra moltè epigràf ufficialì, e dal panegirìst Claudiò Mamertìn Diocleziàn fu descrìtt comm liberatòr «da na' crudelissìm dominazione».

Còn lassunziòn ro' poterè, eglì latinìzzò Dioclè in Diocleziàn e si aggiùns o' nomè Aureliò ppe inserìrs int'a' tradiziòn imperiàl chè, risalènd ppe e' ultimì imperatòr illirìc e ppe e' Severì, giungèv finò ad Antonìn Pio.

Rimanèv ra risolvèr a' divisiòn ro' poterè cu o' fratèll maggiòr e' Numerianò, Carinò, rimàst in Italià e consòl ppe a' terzà vota into 285. Questì, fattò divinizzàr Numerianò, dichiàrò Diocleziàn usurpatòr e cu o' suo esercìt si mossè versò Oriènt aro' intànt pure o' comandànt militàr ra' Pannonià Giuliàn Sabinò si era proclamàt imperatorè: questultimò, affrontàt ra Carinò int'e' pressì e' Veronà, fu sconfìtt e uccisò. o' confrònt decisìv tra Carinò e Diocleziàn avvènn int'a' primavèr ro' 285 a Margùs, pressò lattuàl Belgradò, aro' lesercìt e' Carinò ebbè o' sopravventò, ma Carinò rimasè uccisò, accussì ca' a' battaglià si conclùs cu o' giuramènt e' fedèltà re' truppè e' Carinò a Diocleziano.

Salìt o' tronò, Diocleziàn stìmò ca' o' sistèm e' govèrn dellimpèr era inefficàc ppe garantìr nu' adeguàt contròll e' nu' territoriò tantu vastò e militarmènt minacciàt su cchiu' frontì. Istitùì, quindì, a' tetrarchià, nu' sistèm e' govèrn quadricefàl ca' dividèv limpèr in duje mètà, na' occidentàl e làltr orientalè. duje imperatòr (còl titolò e' Augustò) eranò a capò dei duje territòr ed eranò coadiuvàt ra duje successòr (còl titolò e' Cesarè) e' lorò sceltà, e' qualì avevàn nu' contròll quasì dirètt 'ncoppa mètà ro' territoriò governàt dal lorò Augustò. a' tetrarchià termìnò into 320, quann Costantìn e' riùscì a riunificàr o' contròll imperiàl int'e' sue mani.

Introducènd o' nuovò sistèm e' governò, Diocleziàn si dichiàrò Augùst dellOrientè, cu capitàl Nicomedià, e nomìnò Massimiàn Augùst dellOccidentè, cu capitàl Mediolanùm (Milanò). ra tiemp Romà nun era a' sedè imperiàl ordinarià, e cu Diocleziàn chistu datò e' fattò fu in cacc modò istituzionalizzatò. Romà rèstò comunquè o' riferimènt idealè dellImperò, pure si e' sue istituziòn eranò ormaì nu' anacronismò, in quantò o' poterè venivà gestìt altrovè, in nu' primò tiemp a Nicomedià e a Milanò, e poi a Costantinopolì. into 292, Diocleziàn nomìnò Galeriò suo Cesarè, e Massimiàn facette o' stessò cu Costànz Clorò. Tuttò o' territoriò dellimpèr vennè ripartìt in dodicì diocès ca' raggruppavàn cchiu' provincè; in chistu modò, vennè a caderè qualsiàs residuò e' privilegiò dellItalià, ca' si trovò completamènt equiparàt e' altrì partì dellimperò. e' variè diocès furonò a lorò vota raggruppàt in quàttr regiòn cchiu' ampiè, ciascùn governàt ra nu' personaggiò e' dignìtà imperialè.

e' ultimì annì e mortè[càgna | càgna surgente]

Gl ultimì annì e' Diocleziàn o' poterè furonò caratterizzàt dallultìm grandè persecuziòn dei cristianì, iniziàt into 303 e condòtt cu ferocià, soprattùtt nellOrientè, aro' a' religiòn cristiàn era ormaì notevolmènt diffusà. aropp' ave' festeggiàt o' ventennàl ro' propeto governò, cu na' solènn cerimonià, o' 2 maggiò 305 deposè a' caricà e o' titolò e' Augustùs (contemporaneamentè, allò stessò juorno e a' stessà orà, a Milanò facette o' stessò pure o' collèg Massimianò), e si ritìrò in nu' meravigliòs palàzz fattò costruìr appositamènt a Spalàt (pocò distànt ra Salona). Nèl 308 accèttò e' partecipàr o' convègn e' Carnuntò, convocàt ppe risolvèr e' tensiòn causàt ra' nominà e' Massenziò ad Augustùs, ma rifiùtò a' propòst e' Massimiàn e Galeriò e' ritornàr a esercitàr e' funziòn e' Augustùs, ritirandòs definitivamènt ra' vità politicà.