Marco Antonio

Dda Wikipedia.
Vaje a: navigazione, truova
Nuvola filesystems trashcan full.png Pe' faore scancellate 'sta rrobba

Please delete / Löschen sie bitte / Cancellate prego / Supprimez s'il vous plaît / Borrade por favor / Пожалуйста, удалите
Mutivo: Traduzione automatica senza scrupolo.

Exquisite-kwrite.png

Chist'articulo nun è stato traduciuto cumpretamente. Si tenite genio, 'o putisseve fà pure vuje. Grazzie assaje! ... Ma nunn'ausate metode tipo Babelfish.

Marcus Antonius.jpg

Marco Antonio, ppe latino Marcus Antonius, (Romma, 14 'e jennaro 83 à.C. – Alessandrià d''Egittò, 1 'e aùsto 30 à.C.) è statò nu' politìc e generàl romanò durànt o' periòd ra' Repubblica.

Biografià[càgna | càgna surgente]

I primì anni[càgna | càgna surgente]

Antonio nascette a Romà o' 14 gennaiò dèll83 à.C.; suo padrè, Marcò Antoniò Creticò, era figlie ro' grandè oratòr Marcò Antoniò Oratorè, uccisò dai sostenitòr e' Gaiò Mariò nèll86 à.C.; ppe partè e' madrè, Giulià Antonià, era nipotè e' sicond gradò e' Gaiò Giuliò Cesarè. Suo pate mòrì in giovàn età into 71 à.C., lasciànd isso ed e' suoì fratellì, Luciò e Gaiò e a' sorèll Antonià, e' curè ra' madrè, ca' sposò Publiò Corneliò Lentùl Surà, nu' politìc coinvòlt int'a' congiùr e' Luciò Sergiò Catilìn e giustiziàt into 63 a.C.

Secònd Plutarcò, a' giovinèzz e' Antoniò fu caratterizzàt ra nu' stilè e' vità dissolutò, tantu ca' primà e' compièr 20 annì pare ca' avessè già contràtt debitì ppe na' sommà e' circà 250 talènt (1 talènt equivàl a 26,2 kg e' argento). Dòp chistu periòd Antoniò àndò in Grecià ppe studiàr retoricà. Pocò aropp' si arrùolò int'a' cavallerià dellesercìt ro' proconsòl Aulò Gabiniò dirètt in Sirià. into ruolò e' comandànt ra' cavallerià si distìns ppe coraggiò e sprèzz ro' pericolò. Fu durànt chesta campàgn ca' visìtò ppe a' primà vota Alessandrià dEgitto. Carrièr politica Nèl 54 à.C. Antoniò si unì allò statò maggiòr dellesercìt e' Giuliò Cesarè in Gallià, aro' fu questòr into 52 a.C. Diventàt accanìt sostenitòr e' Cesarè, graziè allaiùt e' chisti into 50 à.C. fu elettò tribùn ra' plebè e augurè. Durànt chistu annò Antoniò sostènn Cesarè into conflìtt cu o' senatò e Pompeò, ca' avrebbèr volutò ca' o' generàl romanò si dimettèss dal proconsolàt e lasciàss o' comànd dellesercìt primà e' richiedèr lassegnaziòn ro' consolatò. alcunè vocì sostengòn pure ca' abbià conquistàt pure lintèr regiòn ra' Cimolià nellattuàl Ungherià. Il 19 novèmbr Antoniò fu espùls ra' Curià, lascìò Romà e raggiùns Cesarè ncopp'o' Rubiconè. Durànt a' uerra civilè, ppe'tramente' Cesarè marciàv su Romà, Antoniò, assùnt o' comànd e' nu' repartò, occùpò Arezzò e poi Ancona.

Nèl 49 à.C. Antoniò ebbè limperiò propretoriò ppe lItalià. In seguìt presè partè a' battaglià e' Farsàl e, quann Cesarè vennè nominàt dittatorè, fu fattò magistèr equitùm, caricà ca' prevedèv a' direziòn ra' politìc militàr ed intèrn ra' penisolà. L condòtt e' Antoniò comm amministratòr portò ad nu' raffreddamènt dei rappòrt cu Cesarè, ca' o' rimòss ra e' responsabilìtà politichè. Eglì infàtt fu responsabìl e' na' stragè e' cittadìn romanì, quann o' senatò vàrò o' Senatùm Consultùm Ultimùm e e' diedè ordinè e' fermàr e' squadràcc e' Dolabèll ca' era intenzionàt a promulgàr na' leggè e' annullamènt dei debitì a costò e' spargèr o' terròr ppe tuttà Romà. Antoniò facette accìrere e' primè cinquànt perzone ca' trovò into forò, senzà neànch verificàrn lidentìtà. sicond na' fontè nun obiettìv (Le Filippìch ciceronianè), tèntò addirittùr e' accìrere Cesarè, pecché in teorià fusse dovutò diventàr suo erede.

Nonostànt ciò Antoniò into 44 à.C. fu elettò consolè, caricà ca' ricòprì avendò comm collèg Cesarè. into febbraiò dellò stessò annò, durànt a' festà dei Lupercalì, o' consòl òffrì pubblicamènt a Cesarè nu' diademà, ca' chisti rifiùtò. chistu gestò fu calcolàt ppe debellàr e' vocì sicond cui Cesarè avrèbb volutò instauràrs comm nu' nuovò re e' Romà, cosà ca' avrèbb danneggiàt irreparabilmènt a' sua reputazionè, in quantò nata vota a' sua epocà a' parolà "rèx" era pregnà e' connotaziòn negatìv (ecceziòn fattà ppe o' rex sacrorùm). o' diadèm era nu' simbòl e' poterè regiò sin dai tiemp re' antìch monarchiè ellenistichè, ed o' rifiùt e' Cesarè e' indossàrl costituìv nu' rifiùt simbolìc ro' ruolò e' re. o' 15 marzò 44 Giuliò Cesarè fu assassinàt ra nu' gruppò e' senatorì, capeggiàt ra Gaiò Cassiò Longìn e Marcò Giuniò Bruto.

Pèr guadagnàr tempò, Antoniò scesè a compromèss cu e' cesaricidì: cu nu' abilè mossà permìs ca' o' senatò concedèss lamnistià a' congiuràt e cèrcò o' dialòg propeto cu a' massìm assembleà romanà. In cambiò, o' Senatò votò a' concessiòn dei funeràl e' statò ppe Cesarè. Durànt e' celebraziòn accàdd pèrò ca' a' vistà ro' corpò ro' dittatòr e ro' sanguè 'ncoppa sua togà, a' lettùr ro' suo testamènt generòs versò e' romanì ed o' discòrs ad effètt e' Antoniò, accendessèr dirà lanìm ro' popolò contrò e' assassinì.

O' sicond triumviratò[càgna | càgna surgente]

Il vuotò e' poterè causàt ra' mortè e' Cesarè lascìò a' scenà politìc romanà divisà tra tre fazionì: chella dei cesaricidì, ca' cu Decimò Giuniò Brutò controllàv a' Gallià cisalpìn e ca' godevà dellappoggiò ro' senatò, chella ca' facevà capò ad Antoniò e chella dei veteràn re' legiòn e' Cesarè, ca' avevàn trovàt na' guidà into figlie adottìv e' Cesarè, Ottaviano. Dòp mis e' difficìl negoziàt ed in seguìt a' sconfìtt e' Antoniò a Modenà ad operà re' legiòn dei consòl unitè a chelle e' Ottavianò, si giunsè ad nu' accòrd stipulàt tra Antoniò, Ottaviàn e Marcò Emiliò Lepido.

Nèl novèmbr ro' 43 à.C. e' tre ommn si uniròn into sicond triumviratò, ratificàt ra' leggè Titià ppe nu' periòd e' cinquè annì. ppe suggellàr lalleànz Ottaviàn sposò Clodià Pulcrà, figliàstr e' Antonio. Ottenùt dai comizì a' condànn dei cesaricidì, e' triumvìr diedèr iniziò ad na' sistematìc persecuziòn deglì oppositorì. Ciceròn fu tra e' vittìm re' violènz perpetrate.

Nèl 42 à.C., in seguìt a' vittorià int'a' battaglià e' Filìpp ed o' suicidiò e' Brutò e Cassiò, e' triumvìr procedettèr a' spartiziòn re' rispettìv sferè dinfluenzà. Lepidò ottènn o' contròll dellAfricà, Ottavianò, o' qualè eranò toccàt e' provìnc occidentalì, rimasè in Italià ppe garantìr lassegnaziòn e' terrè a' veteràn ed Antoniò ebbè e' provìnc orientalì. Questì, partìt ppe sedarè na' rivòlt in Giudeà, durànt o' viaggiò ìncontrò a' reginà Cleopàtr a Tarsò into 41 à.C. e a' segùì ad Alessandrià, aro' rimasè cu Cleopatrà, ra' qualè era divenùt lamantè, finò allànn successivo. Nèl frattèmp Ottaviàn avevà divorziàt ra Clodià ed avevà dovutò fronteggiàr na' rivòlt internà, capeggiàt ra' mogliè e' Antoniò, Fulvià. into 40 à.C. Ottaviàn ed Antoniò negoziaròn nu' trattàt e' pacè a Brindisì, suggellàt dal matrimoniò tra Antoniò e Ottavià Minorè, sorèll e' Ottaviano.

Antoniò e Cleopatra[càgna | càgna surgente]

Antonio e Cleopatra

Antoniò intraprès e' preparatìv ppe a' spediziòn contrò e' Partì, quann a' ribelliòn e' Sestò Pompeò in Sicilià occùpò lesercìt promèss ra Ottaviàn ad Antoniò. chisti nun reàgì bbene a' frustraziòn dei suoì pianì e solamènt cu lintervènt e' Ottavià si giunsè ad nu' nuovò trattàt firmàt a Tarànt into 38 à.C. o' triumviràt fu rinnovàt ppe nu' ulteriòr periòd e' cinquè annì ed Ottaviàn promìs e' fornìr ad Antoniò e' legiòn ppe a' campàgn partica.

1680 Gérard de Lairesse - Cleopatra.jpg

Questì, stancò deglì indugì ro' triumvirò, sàlpò ppe Alessandrià dEgìtt ppe incontràr e' nuovò Cleopatrà, ca' into frattèmp avevà avutò duje gemellì. cu laiùt re' finànz egiziàn Antoniò raccòls nu' esercìt e pàrtì ppe a' campàgn contrò e' Partì. Lesìt fu disastrosò: aropp' avèr subitò variè sconfìtt Antoniò persè quasì tuttì e' ommn durànt a' ritiràt attravèrs lArmenia. Nèl frattèmp a Romà, aropp' lallontanamènt e' Lepidò, Ottavianò, rimàst sul o' poterè, inizìò ad attiràr ra' sua partè laristocrazià tradizionalìst romanà. Comincìò ad alienàr e' simpatiè dei sostenitòr e' Antoniò, accusandòl e' immoralìtà ppe avèr abbandonàt a' mogliè ed e' figlì ppe a' relaziòn cu a' reginà dEgittò, Cleopatrà. Nonostànt ripetùt invitì rivòlt ad Antoniò pecché tornàss in patrià, eglì rimasè ad Alessandrià cu Cleopatrà, ra' qualè ebbè nu' altrò figliò.

A' fine[càgna | càgna surgente]

Giambattista Tiepolo - The Banquet of Cleopatra - Google Art Project.jpg

Dòp a' conquìst dellArmenià, into 34 à.C., condòtt ra Antoniò cu o' contribùt finanziariò egizianò, entràmb celebraròn o' triònf ad Alessandrià. o' tradizionalìsm dellopiniòn pubblìc romanà fu profondamènt scossò ra' inconsuèt procedùr trionfàl e ra e' decisiòn presè nelloccasiòn re' Donaziòn e' Alessandrià. Cleopàtr ebbè o' titolò e' "regìn dei rè", fu associàt into cultò a Isidè e nominàt reggènt dellEgìtt e e' Ciprò cu Cesarionè, dichiaràt figlie ed eredè e' Cesarè. Dei tre figlì avutì cu Antoniò, Alessàndr Heliòs fu incoronàt sovràn dellArmenià, Medià e Partià, Cleopàtr Selenè fu nominàt sovràn e' Cirenaìc e Libià, ppe'tramente' Tolomeò Filadèlf fu incoronàt sovràn e' Fenicià, Sirià e Cilicià.

L politìc e' Cleopàtr ed Antoniò favòrì a' reaziòn e' Ottavianò, ca' accùsò a' reginà e' minarè o' predominiò e' Romà e convìns e' Romanì a dichiaràr uerra allEgittò. o' 2 settèmbr 31 à.C. e' forzè navalì romanè si scontraròn cu chelle e' Antoniò e Cleopàtr int'a' battaglià e' Aziò. Vistò ca' a' battaglià era persà a' reginà ripàrò ad Alessandrià cu partè ra' flottà, seguìt ra Antoniò. Il juorno 1 agostò ro' 30 à.C. Ottaviàn invasè lEgìtt ed èntrò int'a' capitalè. nun avendò vie e' scampò, Antoniò si suicìdò. Pochì iuorni cchiu' tardì, Cleopàtr ne segùì lesempiò.