Politica

Dda Wikipedia.
Vaje a: navigazione, truova
Nuvola filesystems trashcan full.png Pe' faore scancellate 'sta rrobba

Please delete / Löschen sie bitte / Cancellate prego / Supprimez s'il vous plaît / Borrade por favor / Пожалуйста, удалите
Mutivo: Traduzione automatica senza scrupolo.

Exquisite-kwrite.png

Chist'articulo nun è stato traduciuto cumpretamente. Si tenite genio, 'o putisseve fà pure vuje. Grazzie assaje! ... Ma nunn'ausate metode tipo Babelfish.

a politicà, sicond unantìc definiziòn scolasticà, è lArt e' governàr e' sociètà. o' terminè, e' derivaziòn grecà (da polìs "πόλις", cìttà), si applìc tantu allattivìtà e' colorò ca' si trovàn a governàr quantò o' confrònt idealè finalizzàt allaccèss allattivìtà e' govèrn o e' opposizione.

Definizionì[càgna | càgna surgente]

L primà definiziòn e' "politicà" (dàl grecò πολιτικος, politìkós) risalè ad Aristotèl ed è legatà o' termìn "polìs", ca' in grecò signifìc a' cìttà, a' comunìtà dei cittadinì; sicond o' filosofò, "politicà" significàv lamministraziòn ra' "polìs" ppe o' bbene e' tuttì, a' determinaziòn e' nu' spaziò pubblìc o' qualè tuttì e' cittadìn partecipanò. Altrè definizionì, ca' si basanò su aspètt peculiàr ra' politicà, song statè datè ra numeròs teoricì: ppe Max Webèr a' politìc nun è ca' aspiraziòn o' poterè e monopoliò legittìm dellùs ra' forzà; ppe Davìd Eastòn essà è a' allocaziòn e' valorì imperatìv (ciòè e' decisionì) nellambìt e' na' comunìtà; ppe giuann Sartòr a' politìc è a' sferà re' decisiòn collettìv sovranè.

Al e' là re' definizionì, a' politìc in sensò generalè, riguardànt "tuttì" e' soggètt facènt partè e' na' sociètà, e nun esclusivamènt chi fa politìc attivà, ovverò operà int'e' struttùr deputàt a determinarlà, a' politìc è loccupàrs in cacc modò e' comm vienè gestìt o' statò o sue substruttùr territorialì. In tal sensò "fa politicà" pure chì, subendòn effètt negatìv ad operà e' colorò ca' ne song istituzionalmènt investitì, scendè in piazzà ppe protestare.

Partì[càgna | càgna surgente]

L politìc si può suddividèr in tre brànch in basè allaspètt ra' sociètà e dei suoì rappòrt in cui vienè analizzatà. e' tre brànch song politìcs, polìcy e polìty. ppe politìcs si intendòn e' dinamìch attuàt dai varì partìt o gruppì e' pressiòn ppe riuscìr a conquistàr o' poterè politicò. e' dinamìch song ovviamènt differènt in basè o' sistèm e' riferimentò, ca' può esserè democratìc o menò. ppe polìcy si intendòn e' leggì o altrì attì giuridìc attuàt dal poterè politìc ppe gestìr a' cosà pubblicà. ppe polìty si intènd o' consèns ra partè ra' collettivìtà o' poterè politìc e a' coesiòn intrasocietarià re' classì. chisti tre aspètt si intrecciàn e influenzàn tra e' lorò, attuànd cchiu' complèss dinamìch e aspètt socio-politici.

Storia[càgna | càgna surgente]

Nèl 1500 o' termìn politìc vienè rivìst pure ra Machiavèll ca' cu o' suo trattàt o' principè, a' analìzz e ne identifìc na' nova formulazionè, distinguènd ra unetìc civilè unetìc statualè, in quantò talè cchiu' altà e differentè, unetìc ro' govèrn e' unentìtà territoriàl e e' na' comunìtà umanà, qualè superiòr attorè distìnt ra e' esigènz e' ognì singòl omm o gruppò e' ommn ra' comunìtà stessà. Eglì invènt accussì o' termìn "Ragiòn e' statò", ca' pèrò mantèrrà sempe ben separàt dal termìn politicà, a' cui acceziòn ppe Machiavèll rìmarrà in totalè positivà, (la frasè "il finè giustifìc e' mezzì" è statà attribuìt falsamènt o' Machiavellì). Machiavèll intendèv da' a' politìc unautonomià ca' o' Clerò dellepòc nun era dispòst a concederè. Vèrrà censuràt dai suoì contemporaneì e criticàt in tuttà Europà ppe e' sue dichiarazionì. Stessà sortè tocchèrà nu' secolò aropp' a Thomàs Hobbès ca' pur avendò riconosciùt a' migliòr formà e' govèrn into Sovràn assolùt consideràv a' sua funziòn derivànt nun ra' volòntà divinà (comè stabilìv a' tradizionè) ma ra nu' pattò originariò tra ommn liberì. o' contrariò e' Hobbès, Jòhn Lockè nun sul nun vedevà nellattribuziòn o' sovràn e' tuttì e' poterì a' soluziòn a' conflittualìtà ra' sociètà ma anzì formùlò lideà ca' o' sovràn dovevà rispettàr e' dirìtt fondamentàl comm a' propriètà privatà. Fondamentàl è int'a' storià ro' pensièr politìc lopèr e' Montesquieù "Lésprìt des loìs" (Lo spirìt re' leggì) aro' vienè formulàt a' distinziòn dei poterì comm principiò basè ppe evitàr a' tirannidè. pure Montesquieù esamìn e' varì tipì e' governò, ppe concludèr ca' a' monarchià costituzionàl restà a' formà migliorè, pecché a' classè nobiliàr in generàl è menò corruttibilè, in quantò vincolàt o' principiò dellonore.

NellOttocènt Kàrl Màrx formùlò a' critìc scientifìc o' sistèm capitalìst borghès e a' filosofià, in contrapposiziòn allidealìsm e allò spiritualismò, ro' materialìsm storicò, e poi dialetticò: a' storià dei sistèm sociàl e istituzionàl è determinàt ra na' struttùr ca' derivà a' sua "sostanzà" dai rappòrt economìc in esserè. Leconomià rappresènt a' basè fondamentàl ed essenziàl ra' sociètà, ca' vienè ad esserè modellàt e influenzàt dai rappòrt economìc (la strutturà), a' qualè, propeto pecché a' basè dellorganizzaziòn socialè, concòrr in manièr basilàr a determinàrn e' varì assètt socialì, culturàl ed ideologìc ro' sistèm capitalìst borghès (sovrastrutturà) o "formà". Màrx sottolinèò ca' tuttavià o' rappòrt nun è ra consideràrs in manièr semplicemènt deterministica.

Nèl Novecentò, làrt ra' politìc è diventàt pure laboratoriò pratìc re' teoriè politichè. Si song sviluppatì, infattì, na' moltitudìn e' sistèm divèrs e' gestìr a' cosà pubblicà. Accànt e' monarchiè e' iniziò secolò si svilupparòn e' primè democraziè borghesì, e contemporaneamènt e' primì esperimènt e' applicaziòn pratìc ro' socialismò, a' maggiòr partè dei qualì sfociàt in sistèm oppressivì. int'a' primà mètà ro' secolò a cheste formè si affiancaròn e' totalitarìsm ed autoritarìsm e' destrà, derivànt ra' crisì re' fragìl democrazie.

Nègl ultimì annì a' politìc è ijut via via trasformandosì, includènd comm soggètt a' cosiddètt sociètà civilè, fattà e' movimènt e' opiniòn ca' cercàn e' sottràrl allastraziòn in cui è statà sempe confinatà: a' politìc si fa globàl e int'a' cosciènz e' moltì si delineà comm statò in costànt divenìr re' relaziòn sociàl ed economichè.

Un deglì strumènt e' intervènt ra' sociètà civilè nellaziòn politìc istituzionàl song appàrs sempe cchiu' spessò e' referendùm e' iniziatìv popolarè, sia in ambitò nazionalè, sia sempe cchiu' spessò in ambitò regionàl o localè.