Romolo Augusto

Dda Wikipedia.
Vaje a: navigazione, truova
Nuvola filesystems trashcan full.png Pe' faore scancellate 'sta rrobba

Please delete / Löschen sie bitte / Cancellate prego / Supprimez s'il vous plaît / Borrade por favor / Пожалуйста, удалите
Mutivo: Traduzione automatica senza scrupolo.

Exquisite-kwrite.png

Chist'articulo nun è stato traduciuto cumpretamente. Si tenite genio, 'o putisseve fà pure vuje. Grazzie assaje! ... Ma nunn'ausate metode tipo Babelfish.

Flaviò Romolò Augustò, notò pure col diminutìv dispregiatìv e' Romolò Augustòl (latinò: Flaviùs Romulùs Augustùs; 459 circà – Napolì, aropp' o' 511), è consideràt tradizionalmènt lultìm imperatòr romanò dOccidènt (31 ottòbr 475-4 settèmbr 476), in quantò aropp' a' sua deposiziòn ad operà e' Odoàcr nun fu nominàt nu' nuovò imperatore.

Biografia[càgna | càgna surgente]

Ascesà o' trono[càgna | càgna surgente]

Impèr Romanò dOccidènt (in blù) e Imperò Romanò dOriènt (in rossò), into 476: lenclàv in Gallià corrispònd o' Regnò e' Soissons.

Romòl era figlie ro' generàl Flaviò Orestè, e' probabìl origìn goticà, e e' Flavià Serenà, figlià ro' comès ro' Noricò Romolo. Dàl 474 era imperatòr dOccidènt Giuliò Nepotè, o' qualè era statò nominàt daglì imperatòr dOriènt Leonè e' e Zenonè. into 475 Nepotè rimòss o' patriziò e magistèr militùm dellOccidentè, o' gallo-romàn Ecdiciò, ppe nominàr o' suo postò Orestè. Orestè, ottenùt o' sostègn dellesercitò, si mossè ra Romà ed èntrò a Ravènn (28 agostò), obbligànd Nepotè, impossibilitàt a resisterè, a fuggìr in Dalmazià, a Salonà.[1] Orestè attesè duje mis primà e' agirè, forsè attendènd nu' riconoscimènt ra partè dellimperatòr dOrientè, poì, o' 31 ottobrè, Orestè dichiàrò decadùt limperatòr Giuliò Nepotè; nun potènd - in quantò barbàr (forsè appartenèv o' popolò dei Rugì) assumèr a' porporà, concèss a' dignìtà imperiàl o' giovàn figlie Romolò, e' diecì o quattordìc annì. Romolò potevà assurgèr o' sogliò imperiàl in quantò a' madrè era e' stirpè romana.

Regno[càgna | càgna surgente]

Romòl era nu' adolescentè, incapàc e' assumèr e' responsabilìtà ca' o' poterè comportavà, fu accussì Orestè a detenèr effettivamènt o' poterè in nomè ro' figliò. o' problèm cchiu' urgènt era gestìr e' truppè barbarìch ca' eranò postè a difesà dellimperò, nominalmènt fedelì allimperatorè, ma effettivamènt tenutè a badà dai pagamènt versàt continuamènt attingènd e' cassè dellò statò. A nomè e' Romolò, vennèr coniàt quantìtà e' solidì dorò a Romà, Milanò e Ravennà; alcunè vennèr coniàt persìn ad Arlès, in quantò a' Gallià era na' re' pochè provìnc nata vota in manò romana.

Nèl 476 a' situaziòn si facette cchiu' difficilè, in quantò alcunè truppè barbarìch dellimpèr — Erulì, Scirì e Turcilìng — chiesèr e' ottenèr re' terrè ca' Orestè decisè e' rifiutàr lorò. chisti popolì si rivolsèr o' capò barbàr Odoacrè, eleggendòl re o' 23 agostò: cinquè iuorni cchiu' tardì, o' 28 agostò, Orestè venivà catturàt vicinò a Piacènz e uccisò ppe volerè e' Odoacrè; cacc juorno dopò, o' 31 agostò o o' 4 settembrè, Odoàcr occùpò Ravennà, uccidènd Paolò, o' fratèll e' Oreste. Odoàcr deposè Romolò, ma e' risparmìò a' vità, in vìrtù ra' sua giovàn ètà, esiliandòl a napule into Castellùm Lucullanùm, lantìc villà e' Lucullò, attuàl Castèl dellOvò. sicond alcunè fontì e' concèss nu' vitaliziò e' seimìl solidì annuì (la rendìt e' nu' senatòr facoltosò), permettendògl e' campà cu e' proprì parentì, ppe'tramente' altrè affermàn ca' si tràttò e' nu' esilio. Prìm e' allontanàrs e verosimilmènt aret ordinè e' Odoacrè, Romolò invìò na' lettèr allimperatòr Zenonè (chè avevà appenà guadagnàt nuovamènt o' regnò aropp' esserè statò spodestàt ra Basiliscò) in cui affermàv ca' nun vi era bisògn e' duje imperatòr e ca' era opportùn affidàr o' comànd dellItalià a Odoacre.

Vità aropp' o' regno[càgna | càgna surgente]

Odoàcr invìò a Costantinopòl e' insègn imperialì: a' sovranìtà sullè terrè dellOccidènt pàssò quindì formalmènt a Zenonè, imperatòr dOrientè, ca' riconòbb Odoàcr governatòr dItalià col titolò e' patriziò. Comunquè a' finè ufficiàl dellimpèr nun modifìcò, sullimmediatò, e' modì e' vità ra' popolaziòn romanà dItalià. e' istituziòn comm o' Senatò e o' consolàt proseguiròn a ripròv ro' fattò ca' ormaì ra tiemp limpèr dOccidènt era solamènt nu' nomè privò e' effettìv poterè. È pure ra rilevàr ca' e' regiòn su cui si estendèv o' poterè, almenò formalè, dellImpèr dOccidènt eranò, int'a' fasè finalè dellimpèr stessò, ridòtt allItalià, a' Provènz ed a partè re' provìnc ro' Noricò e ra' Rezià. È possibìl ca' Romolò abbià fondàt nu' monastèr a Lucullanùm, dedicàt a san Severinò; a' nobildònn Barbarià, ca' contribùì allò svilùpp e' chistu centrò religiosò, potrèbb esserè statà sua madrè. Si canosce nu' scambiò epistolàr e' re ostrogòt Teodorìc o' Grandè riguàrd ad nu' certò Romolò: è possibìl ca' Romolò Augùst abbià dovutò rinegoziàr o' vitaliziò concessògl ra Odoàcr cu o' nuovò re, into 493 e poi nata vota into 507/511.

Giudìz su Romolò Augusto[càgna | càgna surgente]

Romòl è largamènt notò cu o' nomè, datògl in antichìtà, e' Romulùs Augustulùs (italianizzàt in "Romòl Augustolò"); a' terminaziòn in -ulùs denotà o' diminutivò, quindì o' nomè significàv "Romòl o' piccirillo Augustò". In effètt o' nomignòl era doppiamènt significativò, in quantò si riferìv sia a' giovàn età dellimperatòr sia a' sua insignificànz politicà, essènd o' verò poterè int'e' manì ro' pate Orestè. e' autorì e' linguà grecà giunsèr persìn a storpiàr o' nomè "Romulùs" in Μωμῦλλος ("Momullòs"), "piccòl Tradizionalmente,">disgrazia".

Tradizionalmentè, Romolò Augùst è ritenùt esserè lultìm imperatòr romanò dOccidentè: cu nu' nomè ca' fa riferimènt o' fondatòr e' Romà e dellImpèr romanò fusse statò tuost resistèr a' tentaziòn e' trarrè chesta conclusionè, e infàtt già into VI secolò, o' storìc Marcellìn Illirìc consideràv limpèr romanò terminàt into 476.

Alcùn storìc ritengòn esserè Giuliò Nepotè lultìm Imperatòr dOccidentè, in quantò Odoacrè, quann chiesè allImperatòr dOriènt Zenonè e' esserè riconosciùt comm magistèr militùm e patriciùs (termìn latinò ca' signifìc comandànt suprèm dellesercitò), ebbè comm contropartìt e' riconoscèr a sua vota comm imperatòr dOccidènt Giuliò Nepotè. Odoàcr accèttò e' riconoscèr Nepotè e infàtt facette pure battèr re' monetè cu a' sua effigiè ma poi temènd e' esserè attaccàt ra questultìm e' mossè uerra e o' uccisè into 480. sicond alcunè interpretaziòn chesta è a' realè datà ra' finè dellImpèr Romanò dOccidentè.[6] chesta tesì nun è condivìs ra tuttì e' storìc datò ca' Zenonè nun avevà a' facòltà e' eleggèr nu' imperatorè, poterè detenutò, almenò in via formalè, dal Senatò romanò e o' Senatò avevà riconosciùt comm imperatòr Romolò Augustò. Altrì storicì, addiritturà, consideràn o' 486 lànn e' cadutà dellImpèr dOccidentè, in quantò in quellànn vennè a cessàr lultìm effettìv baluàrd ra' romanìtà in Occidentè, dal mument ca' o' Dominiò e' Noviodunùm Suessiorùm int'a' Gallià settentrionàl (il cosiddètt Regnò e' Soissòns) fu annèss o' regnò dei Franchì.