Tetrarchià

Dda Wikipedia.
Vaje a: navigazione, truova
Nuvola filesystems trashcan full.png Pe' faore scancellate 'sta rrobba

Please delete / Löschen sie bitte / Cancellate prego / Supprimez s'il vous plaît / Borrade por favor / Пожалуйста, удалите
Mutivo: Traduzione automatica senza scrupolo.

Exquisite-kwrite.png

Chist'articulo nun è stato traduciuto cumpretamente. Si tenite genio, 'o putisseve fà pure vuje. Grazzie assaje! ... Ma nunn'ausate metode tipo Babelfish.

e '12 diocesi 'nda nuova divisione tetrarchica dell'impero romano voluta a' Diocleziano 'ndo 300.

Tetrarchià, derivàt dal grecò tetrarchíà, compòst ra tétrà, connèss cu tettarès (quattrò) e árcheìn (governarè), è na' formà e' govèrn risalènt allAntìc Grecià ca' consìst int'a' divisiòn ro' territoriò in quàttr partì, ognunò rettò ra unamministraziòn distinta.

Diocleziano[càgna | càgna surgente]

I tetrarchi

Lesempiò storicamènt cchiu' famosò fu a' tetrarchià volutà ra Dioclezianò, imperatòr romanò dal 284 o' 305. cu a' mortè dellimperatòr Numeriàn into novèmbr ro' 284 (a cui o' pate Carò avevà affidàt lOriènt romanò), ed o' successìv rifiùt re' truppè orientàl e' riconoscèr in Carinò (il primogenìt e' Carò), o' naturàl successorè, fu elevàt a' porpòr imperiàl nu' validissìm generàl e' nomè Dioclezianò. a' uerra civilè ca' ne scatùrì inevitabilmènt vidè, in nu' primò momentò, a' vittorià e' Carinò sullè armatè pannonìch dellusurpatorè, Giulianò, ed in seguìt a' sconfìtt re' sue armatè e mortè (a causà e' na' congiùr dei suoì stessì generalì), ncopp'o' fiumè Margùs int'e' pressì dellantìc cìttà e fortèzz legionarià e' Singidunùm ad operà e' Diocleziàn (primavèr ro' 285).

Ottenùt o' poterè, Diocleziàn nomìnò into novèmbr ro' 285 comm suo vicè in qualìtà e' cesarè, nu' valènt ufficiàl e' nomè Marcò Aureliò Valeriò Massimianò, ca' pochì mis cchiu' tardì elèvò o' rangò e' augùst o' 1º aprilè ro' 286, formànd accussì na' diarchià in cui e' duje imperatòr si dividevàn su basè geografìc o' govèrn dellimpèr e a' responsabilìtà ra' difesà re' frontièr e ra' lottà contrò e' usurpatori.

Dioclezianò, ca' si consideràv sott' a' proteziòn e' Giovè (Ioviò), ppe'tramente' Massimiàn era sott' a' proteziòn "semplicementè" e' Ercolè (Erculiò, figlie e' Giovè), mantenèv pèrò a' supremazià. Talè sistemà, concepìt ra nu' soldàt comm Dioclezianò, nun potevà ca' esserè estremamènt gerarchizzato.

Dàt a' crescènt difficòltà a contenèr e' numeròs rivòlt allintèrn dellimperò, into 293 si procedètt a unulteriòr divisiòn funzionàl e territorialè, o' finè e' facilitàr e' operaziòn militarì: Diocleziàn nomìnò comm suo cesarè ppe loriènt Galeriò e Massimiàn facette o' stessò cu Costànz Clorò ppe loccidentè. Limpèr fu divisò in quàttr territori:

  • Diocleziàn controllàv e' provìnc orientàl e lEgìtt (capitalè: Nicomedia)
  • Galeriò e' provìnc balcanìch (capitalè: Sirmio)
  • Massimiàn governàv su Italià e Africà settentrionàl (capitalè: Milano)
  • Costànz Clorò ebbè in affidamènt a' Spagnà, a' Gallià e a' Britannià (capitalè: Augùst Treverorùm)

Il sistèm si rivèlò efficàc ppe a' stabilìtà dellimpèr e resè possibìl aglì augùst e' celebràr e' vicennalià, ossià e' ventànn e' regnò, comm nun era cchiu' succèss dai tiemp e' Antonìn Piò. Tuttò o' territoriò vennè ridisegnàt dal puntò e' vistà amministrativò, abolènd e' regiòn augusteè cu a' relatìv divisiòn in "imperialì" e "senatorialì". Vennèr creatè dodicì circoscriziòn amministratìv (le "diocesì", tre ppe ognunò dei tetrarchì), rettè ra vicariì e a lorò vota suddivìs in 101 provincè. Restàv ra mettèr a' provà o' meccanìsm ra' successionè.

Divisiòn territoriàl e amministrativa[càgna | càgna surgente]

Limpèr ormaì divisò in quàttr partì, tra duje Augùst e duje Cesarì, a sua vota era divisò in 12 diocesì. Ognunà e' cheste diocès era governàt ra nu' pretòr vicariò o semplicemènt vicariò (vicariùs), sottopòst o' prefètt ro' pretoriò (alcùn diocesì, peraltrò, potevàn esserè governàt direttamènt dal prefètt ro' pretoriò). o' vicariò controllàv e' governatòr re' provìnc (variamènt denominatì: proconsulès, consularès, correctorès, praesidès) e giudicàv in appèll e' causè già decisè in primò gradò dai medesìm (le partì potevàn sceglièr si appellàrs o' vicariò o o' prefètt ro' pretoriò). e' vicarì nun avevàn poterì militarì, infàtt e' truppè stanziàt int'a' diocès eranò sott' o' comànd e' nu' comès rei militarìs, ca' dipendèv direttamènt dal magistèr militùm e avevà e' sue dipendènz e' ducès a' qualì era affidàt o' comànd militàr int'e' singòl provincè. Quìs sott' trovì a' primà riorganizzaziòn volutà ra Diolceziàn cu a' tetrarchià, divisà in 12 diocesì, e' cui 6 in Occidènt e 6 in Oriente.

Finè[càgna | càgna surgente]

Il 1º maggiò ro' 305 Diocleziàn e Massimiàn abdicaronò: e' lorò duje cesarì diventaròn augustì, Galeriò ppe loriènt e Costànz Clorò ppe loccidentè, e provvidèr a nominàr a lorò vota e' proprì successòr designatì: Galeriò scelsè Massimìn Daià e Costànz Clorò scelsè Flaviò Valeriò Severo. Lànn seguènt tuttavià, cu a' mortè e' Costànz Clorò (306), o' sistèm àndò in crisì: o' figlie illegittìm dellimperatòr defuntò, Costantìn vennè proclamàt augùst ra e' truppè o' postò ro' legittìm eredè, Severò, e cacc mesè aropp' e' pretoriàn a Romà proclamaròn imperatòr Massenziò, figlie ro' viecchio augùst Massimiàn Erculiò, ripristinànd o' principiò dinastico. Nèl 308 Diocleziàn e Massimiàn Erculiò, in scassata cu o' figliò, si riuniròn a Carnùnt ppe cercàr e' riportàr lordinè: essènd statò eliminàt lànn primà Severò, ppe loriènt restaròn rispettivamènt augùst e cesarè Galeriò e Massimìn Daià, ppe'tramente' ppe loccidènt fu nominàt nu' nuovò augustò, Liciniò, indicànd comm cesarè o' ribèll Costantinò. Né Costantinò, né Massimìn Daià accettaròn a' posiziòn subordinàt ca' venivà lorò offèrt e si consideraròn entràmb augustì. Si ebberò dunquè quàttr augustì, Galeriò e Massimìn Daià in orientè, Liciniò in Illirìc e Costantìn in Gallià, Spagnà e Francià, ppe'tramente' Massenziò restavà, comm usurpatorè, in Italià e Africa. Nèl 311 cu a' mortè e' Galeriò, Massimìn Daià si impadrònì e' tuttò loriènt e e' tre augùst rimàst (ufficialmènt elencàt nellordìn e' anzianìtà o' poterè: Massiminò, Costantìn e Liciniò) si coalizzaròn contrò Massenziò, ca' Costantìn sconfìss int'a' battaglià e' Pontè Milviò, pressò Romà, o' 28 ottòbr ro' 312. into 313 morivà Massimìn Daià e restavàn sul duje augustì: Costantìn ppe loccidènt e Liciniò ppe lorientè. aropp' nu' primò conflìtt into 314, in seguìt o' qualè lIllirìc pàssò a Costantinò, Liciniò vennè definitivamènt sconfìtt into 324 e Costantìn rimasè unicò signòr e' tuttò limperò: a' tetrarchià era definitivamènt finità.