Fávësë frutt

'A Wikipedia.

Artícule scritte 'n
sud-laziale/cominése

M’ bbëtánëca, në fávësë frutt (chiamat pur fávësa bbacca, pséudëfrutt, frutt cumblèss o pséudëcarp) è gl èsëtë ë gl cagnamiend ë lë nnuvië ë na nfiurëscènza òpp èss štata mvëlëscëtata.

Gl ver frutt è scit sul da gl pëštigl ë gl sciuor. Tutt gl òrganë chë nën zë mfrácëdanë dòpp la mvëlëscëtata (nnuvia) addëvèndanë në fávësë frutt. Quišt nën è quasc má n’òrganë sul, ma la chëmbënazzion ë cchiù òrganë.

Sèmbië ë fávësë frutt[cagna | cagna surgente]

  • Gl frutt ë gl mir o ë gl pir suó ebbía la part cëndral chë tè gl uoss;
  • Gl cicc ë ròsa (o cicc rusc) në vè da gl rëcëttáculë rusc chë, crëscènn, è rënghius tutt gl frutt ë la ròsa;
  • La frávëla në vè da gl nguartamiend ë gl rëcëttáculë scëral e gl ver frutt suó chigl achènië pëccërigl e ggiall chë zë vídënë ngima ngima.

Sèmbië ë fávësë bbacch[cagna | cagna surgente]

Nfruttëscènz[cagna | cagna surgente]

Suó ciert fávësë frutt pëbbía ë gl fatt chë nën viev da në frutt sul ma da na rëštretta ë ver frutt scita da gl cagnamiend ë na nfiurëscènza. Prësèmbië :